Hej,

(I den bifogade PDF filen finns samma text som nedan)

Jag fick inte med nedanstående i förra ”Goda Nyheter Uppdaterad 220209”.

Följande är intressant och viktigt att vi sprider så att vi ökar medvetenheten om vad man funnit i Corona Investigative Committé.

Det gäller inte bara det som hänt de senaste 2 åren. Man har också grävt tillbaka i tiden och funnit att samma organisationer och personlighets typer ligger bakom mycket annat skumt som hänt under, i stort sett, hela 19-hundra talet och framåt.

I nedan video intervjuas Reiner Fuellmich:

Han berättar om hur denna Grand Jury fungerar och varför detta var den enda möjligheten att använda i nuläget.

Vidare förklaras hur Naumburg rättegångarna skiljer sig från det som nu sker. Denna intervju, med Fuellmich, är nog den mest omfattande som jag sett på rätt lång tid.

https://www.youtube.com/watch?v=SXS-rdu07QI&ab_channel=OVALmediainEnglish

GRAND JURYFÖRHANDLING AV FOLKDOMSTOLEN.

Att stärka det allmänna samvetet genom naturlag ”Orättvisa mot en är orättvisa mot alla”.

Vi, en grupp internationella advokater och en domare, tillkännager härmed att vi kommer att genomföra en brottsutredning efter modell av USA:s Grand Jury. Denna Grand Juryutredning tjänar som ett föredöme för en rättsprocess för att presentera för en jury (som består av världens medborgare) alla tillgängliga bevis på covid-19 Crimes Against Humanity mot ”ledare, arrangörer, anstiftare och medbrottslingar” som hjälpt till, att understödja eller aktivt deltagit i utformningen och genomförandet av en gemensam plan för en pandemi. Brott som ska utredas inkluderar alla handlingar som utförs eller utelämnas av en person i enlighet med en gemensam plan för att begå brott mot mänskligheten, och alla sådana brottsliga handlingar som fördöms i de olika grupperna av jurymedlemmar runt om i världen.

Den här utredningen är av folket och för folket och kommer att kallas ”Folkets domstol för den allmänna opinionen”. Eftersom vi inte har kunnat hitta en domstol för att höra de faktiska bevisen i det nuvarande systemets domstolar, genomför vi detta förfarande utanför det nuvarande systemet och baserar denna på naturlag. Detta bygger i sin tur på den fasta övertygelsen att varje människa lätt kan skilja mellan gott och ont, och mellan rätt och fel.

Påståendet är att världens regeringar har kommit under ett kontrollerat inflytande av korrupta och kriminella maktstrukturer.

De samarbetade för att iscensätta en pandemi som de hade planerat i flera år. För detta ändamål skapade de medvetet masspanik genom falska ”fakta” och en socialt utformad psykologisk operation vars budskap de förmedlade genom företagsmedia (Main Streem Media).

Syftet med denna masspanik var att övertala befolkningen att gå med på de så kallade ”vaccinationerna” som under tiden har visat sig varken vara effektiva eller säkra, utan extremt farliga, till och med dödliga. De ekonomiska, sociala och hälsoskador som dessa brott mot mänskligheten har orsakat världens befolkning kan mätas i kvadrilljoner dollar.

Advokaterna nedan kommer, med hjälp av ett antal högt respekterade vetenskapsmän och experter från hela världen och under överinseende av en domare från Portugal, att genomföra denna Grand Juryundersökning och därigenom förse juryn (världsmedborgarna) med en komplett bild av dessa brott mot mänskligheten.

Syftet med Folkdomstolens utredning är tvåfaldigt: Å ena sidan är det att tjäna som ett mönsterförfarande och få till stånd åtal mot några av de kriminellt och civilrättsligt ansvariga huvudmännen för dessa brott mot mänskligheten. Och å andra sidan är det att – genom att visa en helhetsbild av vad vi står inför, inklusive den geopolitiska och historiska bakgrunden –skapa medvetenhet om – den faktiska kollapsen av det nuvarande, kapade systemet och dess institutioner, och som en konsekvens – nödvändigheten av att folket själva återtar sin suveränitet, och – nödvändigheten av att först stoppa dessa plandemiska åtgärder genom att vägra att följa, och – nödvändigheten att sätta fart på sitt eget nya system för hälso- och sjukvård, utbildning, ekonomi och rättsväsende, så att demokrati och rättsstatsprincipen på grundval av våra grundlagar återupprättas.

Peoples Court of Public Opinion arbetar oberoende av alla regeringar och alla icke-statliga organisationer. Logistiskt stöd tillhandahålls av Berlin

Corona Investigative Committee

(www.corona-ausschuss.de).

ALLA LIVE-LÄNKAR UNDER FÖRFARANDEN FINNS HÄR:

www.grand-jury.net

SCHEMA:

  1. feb: Den allmänna historiska och geopolitiska bakgrunden till allt detta
  2. feb: PCR-Testet
  3. feb: Injektioner
  4. feb: Finansiell förstörelse
  5. feb: Eugenik + slutargument och synsätt

MVH

Stefan Sjöblom
Göteborg

 

Annons