2022-02-09

Kan vara en bild av text där det står ”svt.se Klar KOSTNADER FÖR PCR-TESTERF COVID-19- 2020-2021 Region Stockholm Văstra Götaland Skảne Dölj 4147 933 985 782 920 698 440 840 791 218 785 557 439 781 466 772 160 763 724 716 704 Dalarna Vastmanland Örebro Västerbotten Södermanland Jönköping Gävleborg Värmland Norrbotten Ö–stergötland 505 276 966 601 ovallinerade Baranágotatt reflektera över man belasta varden. ARETS PCR-TESTERNA anklagar VECKOR, TVẢ KOSTAR FÖRSTA FÖR LIKA MYCKET SOM 26 203 DYGN PA IVA. 500 580 348 Västernorrland Kalmar Kronoberg Blekinge 459 425 Total 140 21 avser statens 60 PCR-tester- dels egna testaktörer region, dels ersättning till regionernas testverksamhet.”

Annons