Lyssna på detta!

Hur du kan beställa Ivermectin eller Hydroklorochin:

Ladda ner appen Threema (vanliga appen inte business) kostar 30-40 kr
skapa ett ID och följ instruktioner. Mejla sedan tony.berglund@protonmail.com för vidare info.