2021-12-10
Även om det falska covid-vaccinet tar hårt på befolkningar över hela världen
med dess skadliga effekter, inklusive myokardit och död, finns det hopp för dem
som har vaknat till agendan och vill avgifta.