Operation Dark Winter Assessment/ Water, Food, Power, Heat, Death/ Texas  Snow Storm 2021 - YouTube

2021-11-26

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS OMGÅENDE, DU FÖRSTÅR STRAX VARFÖR!

DESSA I SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Den i Sveriges riksdag som kan bevisa det motsatta skriver ner det per omgående och skickar motbevisen i ett email till undertecknads epost adress,  Se först videon som här nedan är med advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer.

Sveriges riksdags alla ledamöter ska vara sakliga, opartiska och objektiva, särskilt när hela/alla nationen Sveriges medborgares/invånares och barns liv, hälsa och framtida livskvalitet står på spel, till och med en knapptryckare i SVERIGES RIKSDAG ska ha så mycket kompetens och intelligens för att förstå det efter dagens massutskick till alla SVERIGES RIKSDAGS ledamöter.

Ingen av er i SVERIGES RIKSDAG har gjort det som ni skulle säkerställt för länge sedan, nämligen STOPPAT DÖDAR ”VACCINERNA”, trots att ni alla är bevisligen mycket väl informerade och upplysta tack vare dessa massutskicken som ni alla fått del av över tid, vilket är fullständigt bevisbart.

 

”VACCINERNA” DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH DET VAR /ÄR PLANERAT SEDAN MYCKET LÅNG TID

ALLT VAR PLANERAT SEDAN MYCKET LÅNG TID, du får del av FAKTA & BEVIS som redovisas till advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer och deras internationellt väl kända och högt aktade och internationell mycket väl kända team i Corona Investigative Committee, https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg,  den här videointervjun/session

SKA DU HJÄLPA TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Det kom ett mail som DU får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

VI SÅG DET INTE KOMMA…

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sag-det-inte-komma.jpg

Den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich och dennes kollega advokat Vivianne Fischer ser fram emot en inbjudan från Sveriges Riksdag

Dessa numera världskända spetspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva advokater i den internationellt välkända och högt aktade Corona Investigative Committee kommer självklart till Sveriges riksdag för att även bistå nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, precis som man bistod Polen under föregående vecka.

Utifrån vad som är känt sedan tidigare och utifrån FAKTA & BEVIS förmedlade till alla Sveriges riksdagsledamöter är det av mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn.

Alltså då ur rättssäkerhetssynpunkt för den rättsstat Sverige utger sig för att vara och att Sveriges riksdag i demokratin ska företräda nationen Sveriges medborgare, invånare och barn.

Därtill utifrån att Sveriges riksdags alla ledamöter har att säkerställa att deras arbetet och uppdrag ska säkerställas under lagarna, särskilt då under svensk grundlag Regeringsformen, uppenbart är att så har inte skett.

Vilket delgivits om i massutskick delgivna sedan tidigare till Sveriges riksdags alla ledamöter.

Det är därmed att konstatera av Sveriges riksdag kan tillföras opartisk, saklig och objektiv samlad spetspecialist sakkunskap som gynnar nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn genom

  • att säkerställa
  • att den internationellt väl kända spetsspecialist sakkunskap som advokat dr Reiner Fuellmich och hans team bevisligen är i besittning av, kunskap som uppenbart inte någon i Sveriges riksdag har tagit till sig ännu, kommer nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn till del.

Du läser mer om Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg

 

PCR BEDRÄGERIET ÄR GRUNDEN TILL ”VACCINERNA” SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN

En planerad pandemi, plandemi, som Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar, eftersom ”vaccinerna” inte STOPPATS av knapptryckarna i Sveriges riksdag.

Alltså Sveriges riksdag är lika korrupta som WHO, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot.

Läs mer i den bifogade pdf filen WHO……

Annons