Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är vaers.jpg

https://rumble.com/vpxkhx-farorna-folket-inte-ser.-extremt-viktig-allmnbildande-video..html

November 28, 2021

Farorna folket inte ser, de blir invaggade i en falsk trygghet av media och myndigheter som inte talar klarspråk. Att injektionerna är medicinska experiment med enorma biverkningar, det undanhålls effektivt från folket.

Att det dessutom är de som tagit injektionerna som främst sprider smitta talas det också tyst om i medierna.

Barnen är de som råkar mest illa ut, de kan bli både sterila och få skador på hjärtat som följer dem resten av livet.

Anledningen till att barn injiceras är dessutom främst ekonomiskt betingat genom bonusar till Regionerna om de injicerar mer än 80 %
För att nå dit måste de gå ner i åldrarna.

Detta är riktigt sjukt.

Annons