21 November 2021
https://operationdisclosureofficial.com/2021/11/21/12-page-document-on-the-rollout-of-med-beds/

(Längst ner på sidan finns dokumentet för nedladdning)
Sweden MedBeds Operators/Technicians: https://t.me/joinchat/_ltJvuZof-g1OGFh

MedBeds kommer den andra eller tredje veckan i december det här året.

VAD ÄR EN MEDBED?

1. MedBeds. De använder en teknik för att förvandla din kropp till sin optimala hälsa genom att använda de ursprungliga koderna i ditt DNA. Denna teknik har testats. Med denna teknik kommer vårt samhälle att gå över till att fokusera på friskvård snarare än sjukdom inom det medicinska området. Det kommer inte att finnas någon anledning för någon bransch att tjäna pengar på sjukdomar. Med MedBeds kommer varje människa fritt att kunna återställa sin hälsa och kunna leva ett hälsosamt liv som äldre än vi tidigare har kunnat uppleva.

2. Teknik. Denna teknik har varit tillgänglig i 50 år och är helt säker. The Secret Space Program har framgångsrikt använt den under de senaste 50 åren.

TILLGÄNGLIGHET

Finansiering. MedBeds sätts upp i specialiserade healingcenter. Till en början kommer de att vara tillgängliga utanför det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet. När MedBed-teknologin avslöjas kommer sjukhus och Big Pharma att fasas ut. Det beror på att vårt medicinska system inte längre kommer att basera sig på sjukdom, utan på friskvård.

Tekniken kommer att finansieras helt av de Vita Hattarna/militären.

3. Kostnad. Det kostar inget att använda MedBeds. De kommer att vara tillgängliga för allmänheten utan kostnad. Kostnaden för MedBeds kommer att betalas av militären och de Vita Hattarna.

TIDSLINJE

1. Rullas ut. Varje land kommer att ha ett centralt centrum där människor kan boka tid. Det första mötet kommer att vara en konsultation som kommer att involvera en medicinsk historia och helkroppsundersökning. Därefter kommer patientens information att matas in i en kvantdator där datorn avgör hur brådskande patientens medicinska behov är. Ett närliggande centrum kommer att planera behandling utifrån den bedömningen.

2. Start. Förväntad lansering. För närvarande beräknas möten starta i mitten av januari 2022. Det datumet kan ändras på grund av militär aktivitet.

Inledningsvis kommer MedBeds att vara hårt kontrollerade av militären under en tidsperiod, så att tekniken inte missbrukas. Det kommer inte att finnas någon förmånsbehandling på grund av status i samhället. Alla människor kommer att behandlas rättvist och sängar kommer att finnas tillgängliga i första hand för de människor som är i akut behov.

3. Nationellt. När Med-sängarna släpps kommer en nationell telefonlinje att upprättas för människor att boka tider.

4. Produktion. MedBeds replikeras med hjälp av avancerad teknik. Det uppskattas att 1 000 MedBeds per dag kan produceras för distribution.

PROFESSIONELL PERSONAL

1. Sjukvårdspersonal. MedBeds är en avancerad medicinsk teknik. Till en början kommer MedBeds endast att vara tillgängliga på specifika healingcenter och kommer inte att vara tillgängliga för att köpa till sin egen klinik eller hem. Som all avancerad medicinsk teknik krävs det en hel del utbildning för att säkert använda tekniken. Det kräver också en betydande mängd kunskap om biologi, medicin och sjukdomar. För någon utan medicinsk utbildning skulle det ta minst 12 till 18 månaders utbildning. När de först rullas ut kommer MedBeds endast att användas av professionellt medicinsk personal som har utbildats av militär personal.

Klinikerna kommer att drivas av militärens medicinska avdelningar tillsammans med välvilliga individer. De som kommer att använda sängarna som utövare kommer att bli ombedda att arbeta endast på inbjudan. Senare kommer det att finnas kurser och lediga jobb för läkare.

En person kan inte använda denna medicinska teknik utan medicinsk utbildning. Till exempel, om du har en patient med hjärtsvikt eller med allvarliga skador från en bilolycka, behöver du kunna första hjälpen och hur man ska behandla patienten innan man går in i MedBed.

En professionell kommer att behöva veta hur man läser vissa anomalier som sängen plockar upp. Många människor kommer inte att förstå den MEDICINSKA tekniken. Detta är inte en teknik där någon bara kan trycka på en knapp för att använda den. Det förhåller sig inte alls så.

2. Centers. Jag förstår att de till en början kommer att finnas i de viktigaste centra utspridda i varje stat och inte tillgängliga för köp. Så vitt jag vet kommer din ansökan att bero på behov, redan tillgängliga tjänster. Det kommer att finnas möjlighet till andra tekniker under väntetiden om det behövs.

3. Utbildning. Vet du om det kommer att finnas ett träningsschema för antingen MedBeds eller den mindre tekniken som är tillgänglig för dem som inte har indoktrinerats på ett universitet? Det kan finnas brist på läkare eftersom många av dem kommer att ställas inför rätta för brott mot mänskligheten.

I grund och brotten kommer sjukvårdspersonal eller personer med medicinsk kunskap som verkligen har en högre vibration att kontaktas i första hand. Till en början kommer läkare endast att väljas ut genom inbjudan.

Människor kommer att utbildas i alla typer av MedBeds eftersom varje center kommer att ha flera typer av sängar. Varje anställd kommer att behöva utbildas för att använda MedBeds.

4. Ingen kostnad för utbildning. Militären och välvilliga individer kommer att tillhandahållas utbildningen. Det kostar inget för utbildningen initialt. Typen av utbildning kommer att vara relevant för din individuella bakgrund. Till exempel kommer en undersköterska att kräva mer utbildning än en hjärnkirurg.

5. Team. Om du vill ha ett MedBed Center behöver du sex operationssalar och sju MedBeds; två i ett av rummen som skulle behöva vara extra stora. Det kommer att behövas ett förberedelserum och ett uppvakningsrum. Båda med ca 30 bäddar vardera. Dessutom en övernattningsavdelning med cirka 27 rum, var och en med fyra eller så bäddar. Det skulle också behöva finnas cirka 15 till 20 rådgivare plus eventuell annan holistisk personal. Du behöver också stödpersonal som receptionister, cafeteriapersonal, städare, tvätteripersonal, vårdare etc. Sedan kommer läkare och tekniker som ska sköta sängarna. Dessutom behöver man många sjuksköterskor för för- och eftervård. Det är en enorm uppgift och därför kommer MedBeds under ganska lång tid att kontrolleras av militären och alliansen.

BEHANDLINGSFÖBEREDELSE OCH FÖRVÄNTNINGAR

1. Inledande möte. Procedurerna varar allt ifrån några minuter till 15 timmar beroende på vad du ska göra. När du ringer ditt nationella center kommer de att sätta upp dig för den första konsultationen med centret nära dig. När du kommer till konsultationen kommer sjukvårdspersonalen att gå igenom din sjukdomshistoria. Vid den sessionen kommer du att genomgå en helkroppsskanning, vanligtvis iförd en typ av sjukhuskläder och den varar vanligtvis i några minuter. Sedan kommer de att diskutera resultaten av skanningen och detaljerna för dina resultat. Du kommer att diskutera vad du vill göra och den informationen kommer att matas in i datorn. Därefter avgör datorn var du ska placeras på listan, och du kommer att meddelas om ditt behandlingsdatum, tid och plats.

På dagen för din behandling, när du anländer, kommer du att bli ombedd att byta om till sjukhuskläder och ges ett lätt lugnande medel. Sedan när du lägger dig i sängen kommer en nedsövningsgas att släppas ut. Denna gas kommer att hålla dig sovande under hela din behandling. När behandlingen är klar kommer du att flyttas till uppvakningsområdet och övervakas av medicinsk personal. Du kan också få besök av kuratorer beroende på vilken typ av ingrepp du har upplevt.

2. Sessioner. De flesta problem kommer att lösas med ett besök. Mer komplexa fall kan kräva upp till 3 sessioner.

3. Förberedelse för en session. Alla får ett lugnande medel innan de intar sängen och sover sedan under behandlingens varaktighet, oavsett om det är några minuter eller 15 timmar. Klaustrofobi är inget problem.

4. Prioritet. De ovaccinerade kommer att ges företräde framför vaccinerade. Människor som har drabbats av biverkningar av att frivilligt ha injicerat sig med gift i sina kroppar från vacciner kommer att behandlas efter dem som inte har vaccinerat sig. Massor av information har funnits tillgängligt om de potentiella farorna med vacciner under en tid. Alla kunde göra sina läxor och lära sig om den potentiella faran. De som är födda med allvarliga sjukdomar och har sjukdomar med andra medicinska problem kommer att få tillgång till MedBeds först. Alla fick välja om de skulle vaccinera sig. Riskerna var tillgängliga för var och en att välja själv.

Även om det kommer att finnas prioriteringar för de ovaccinerade, förväntas alla människor som behöver behandling få omedelbar behandling. Det finns ingen anledning att vara orolig för att behandlas i en MedBed.

5. Hemlöshet. Det kommer att finnas humanitära team som kommer att nå ut till hemlösa för behandling. Ingen lämnas kvar.

6. Förväntningar. Du måste också inse, med Nesara/Gesara kommer världen att förändras såsom vi ser den nu. Det kommer inte att finnas hemlösa, tiggare, fattigdom, lidande eller svält. ALLT kommer att förändras.

BEHANDLINGSFÖRMÅGA

1. Hälsofördelar. MedBeds kan korrigera patientens medicinska problem för att återställa en individs kropp till optimalt tillstånd.

2. Återväxande organ. Sängarna kan ersätta eller växa ut lemmar och organ.

3. Nya ben och läkning. För dem som har protes kommer protesen att tas bort vid sängen och lösas upp så att välgörande läkning kan genomföras.

4. Kirurgi. Operationer i MedBeds ger omedelbara resultat. Till exempel kan en baseballkastare behöva opereras och komma in i en MedBed och blir redo att kasta mycket snart efter behandlingen. I själva verket kommer de att vara redo att kasta redan innan de vaknar och går ut ur MedBed.

5. VAX skada. Sängarna kan vända skadorna som orsakas av vaxxet, men de som är ovaxade och har naturliga skador kommer att prioriteras.

6. Hjärtpatienter. MedBeds läker hjärtproblem av alla slag.

7. Beroende. Ja. Beroende kan läkas. Men folk kommer fortfarande att behöva arbeta med varför de blev beroende från början.

8. Upplösande kirurgi med tillsatta delar. Sängarna kommer att lösa upp alla kirurgiskt tillsatta delar och reparerar skadan, vilket återställer kroppen till det friska tillståndet innan problemen började.

9. Chemo. MedBed läker inte bara skadorna från kemoterapi, utan återställer kroppen till fullständig hälsa och tar bort alla onormala utväxter.

10. Allergier. Allergier kommer att elimineras.

11. Tandvård. Alla tandproblem kommer att repareras. Och tänderna kommer att regenereras. Tänderna kommer också att rätas ut om det behövs.

12. Övervikt. Ja. Du kan återgå till din idealvikt.

13. Syn & hörsel. Ja. Din syn och din hörsel kan återgå till sitt optimala tillstånd. Grå starr kan också korrigeras.

14. Ärr. Ärr kommer att repareras och kommer att försvinna.

15. Schizofreni. Mentala problem kan repareras.

16. Autistisk. Autistiska barn kan få hjälp med helande.

17. Ortopedi. Ortopediproblem som justering av ben och benkorrigering kommer också att hanteras.

18. Depression. DEPRESSION kommer att hjälpas gradvis. Så småningom kommer en individ att behöva hantera traumat på ett positivt sätt. Det kommer att finnas många andligt utbildade rådgivare, både mänskliga och icke-mänskliga för att hjälpa alla med depression.

19. Förbättringar. MedBeds kan göra någon mer empatisk, intelligent, etc. Ytterligare språk kan läras/laddas ner också. Det är dock viktigt att ha en anledning till att använda de förbättringar du begär för nedladdning. Till exempel skulle det inte finnas någon anledning att ladda ner alla språk på denna planet om du inte planerar att använda dem. Och en stor del av upplevelsen på denna planet är processen att lära sig den kunskap man behöver.

20. Perfekt hälsa. Sängar kommer att återställa din kropp till optimal hälsa.

21. Läker sinnet. När du helar sinnet så helar du kroppen.

22. Vitalitet. MedBeds återställer individen till optimal hälsa. Om du till exempel är 80 år har du den bästa hälsan för en 80-åring. Det betyder inte att du kommer att vara lika smidig och vältränad som om du vore 30. Åldersregression är möjlig för att förlänga ditt liv. Alla kommer inte att godkännas för åldersregression. Det är inget som man tar lätt på. Den kommer att godkännas för rätt ändamål.

23. Medfödda problem. Sängarna kan korrigera problem som till och med dök upp vid födseln.

24. DNA. MedBeds kommer att vända genetiska uttryck som är avstängda såsom MTHFR, östrogendominans och metyleringsproblem med detox och rensning av DNA.

YTTERLIGARE FYSISKA FÖRÄNDRINGAR

1. Hår. Du kan ändra din hårfärg och din hårväxt.

2. Ögon. Du kan ändra din ögonfärg. Syn och ögonproblem kan också repareras.

3. Längd. Din längd kan dock ändras, endast under extrema omständigheter.

4. Kön. MedBeds kan byta kön tillbaka till ditt ursprungliga kön om så önskas.

5. Minnen. Alla minnen kommer tillbaka om de var dämpade.

6. Tatueringar. MedBeds kan ta bort tatueringar.

7. Tänder. Tänderna kan rätas ut och växa ut igen.

8. Rökning. MedBeds kan lösa skador från år av rökning.

9. Kunskap. Nedladdning av information är möjlig. All information kan laddas ner till din hjärna, inklusive andra språk. Men en del av den mänskliga erfarenheten är att förvärva kunskap.

MENTALA TRAUMAN

1. Vad är undantaget? Mentala och känslomässiga trauman kommer inte att fixas. Tekniken kan undertrycka minnena men någon gång måste du ta itu med traumat.

2. Uppstigning. Det verkar som att MedBed bara fixar den fysiska kroppen, men de känslomässiga och mentala problemen är något som varje person kommer att behöva arbeta med sig själv. Att arbeta med dessa frågor är uppenbarligen det som får en individ att höja sin vibration. Kanske kunde en maskin göra det som hindrar uppstigningsprocessen för personen. Det kan vara anledningen till att MedBeds fortsätter att fokusera på att läka den fysiska kroppen.

I. TIDSPLAN FÖR BEHANDLING

1. MAX tre gånger. Vid denna tidpunkt är det enda som sängarna inte kan göra, att åldersregressera någon mer än tre gånger, eftersom det inte är bra för hjärncellerna med mer än två regressioner.

2. Tilltro. Vissa människor verkar tro att helande måste engagera vår vilja och alla svårigheter som det innebär. De kanske tror att de behöver stå emot mirakulöst helande.

Det är allas val att tro på sådant här och vi måste respektera deras tilltro.

3. Fri vilja. Varje person har en fri vilja. För dem som är negativa tänkare, kan lämna en Med Bed-session och nästa dag vara som den de var innan MedBed på grund av deras tänkande. Vissa människor tycker om sina problem och sin smärta.

MedBeds och den nya jorden är inte här för att förändra människor till hur du föredrar att den ska vara. Denna teknik är här för att hjälpa till med hälsa och fysisk vitalitet. Det är varje själs val att tänka, känna och bete sig på ett visst sätt för att den själen ska uppleva det specifika livet, och det är emot universell lag att ingripa i valet av erfarenhet.

J. ÅLDERSREGRESSION

1. Åldersregression. The Secret Space Program har inte fulländat tekniken för att hantera effekterna på hjärnan från åldersregression. Åldersregression är en helt annan process än läkning. Tekniken fungerar annorlunda vid åldersregression än vad den gör för läkning.

För närvarande, om du åldras mer än tre gånger så får du demens, ärrvävnad, neurologiska och motoriska problem blir mer sannolika.

2. Åldersregressionsgränser. Du kan på ett säkert sätt sänka åldern två gånger. Tredje gången börjar hjärncellerna att dö.

K. HUSDJUR

1. Husdjur. Sängarna fungerar även på husdjur. Det inkluderar alla djur. Hundar, katter, hästar och alla levande varelser för den delen. Alla djur kan dra nytta av MedBed-tekniken.

L. LIVSSTIL

1. Livsstil. Människor kan behöva lite utbildning om hur man upprätthåller en hälsosam livsstil så att de inte är beroende av teknik. Det är som att, om du får en behandling och sedan fortsätter att gå tillbaka och gör allt du gjorde tidigare, då kan dina resultat börja blekna. Och ja, det kommer att behövas bättre livsstilsval i många fall.

2. Livslängd. Du kan inte välja att leva för evigt. Du kan inte gå tillbaka fler än tre gånger efter att hjärncellerna börjat dö. Du skulle behöva en själavandring för att fortsätta.

3. 100 år+. Ja. Du kommer att kunna leva i mer än 100 år och vara frisk. Faktum är att det kommer att vara möjligt för människor att kunna leva i mer än 200 år.

4. Frekvens. Frekvensen och energimönstren kommer åt DNA:t och hur det organiserar sig geometriskt. Själva DNA:t är som en antenn som drar frekvenserna/energierna från den ursprungliga källan (fältet). Därför är varje person specifik i sitt personliga uttryck av källan och även det fysiska utseendet är ett uttryck för dess individuella aspekt.

Att vara öppen för att ta emot välsignelserna är VITALT.

ORO

Klaustrofobi. Se svar i E.2.
Tillgång till Med Beds. Se svaret i avsnitt E
Testning av Med Beds. Se svar i A.2.
Antal besök för resultat. Se svar i E.1.

FRAMTIDEN FÖR HÄLSOVÅRDEN

1. FDA. FDA behöver inte godkänna denna teknik. FDA kommer att stängas. De är INTE för mänskligheten.

2. Hemanvändning. MedBeds kommer inte att kunna köpas under en tid efter den första utrullningen. När det gäller kostnaden finns det inga möjligheter i den frågan.

3. Välstånd och överflöd för alla. Räkna med att mänskligheten ska ha hälsa, välstånd och överflöd inom en snar framtid. MedBeds är en del av det välståndet.

Tack: Information tillhandahållen av Skye Prince från Telegram Channel ”Skye’s Med Bed Room” 2021, dokument ”Q&A-MedBeds”

Konsoliderat författarskap av Vicki Lea

For more info like this subject:
Instagram:  @OpenYourMindTV
YouTube: @OpenYourMindTV
Twitter:  @OpenYourMindTV

Med-Bed-info-from-Skye-Prince

Annons