2021-10-11

https://vi-tillsammans.nu/fakta/vad-driver-barn-att-ta-vaccinet/

Runt om kring i vårt land erbjuds nu barn ner till 12 år experimentellt Covid-19 vaccin.

En enda sak är säker och det är att vi vet alldeles för lite om de här vaccinerna för att vi ska låta spruta in det i barns kroppar som har ett mycket motståndskraftigt naturlig immunförsvar och nästan aldrig blir allvarligt sjuka i Covid-19. Med tanke på den stora ovissheten är det klokaste vi kan göra att avvakta och se hur säkra vaccinerna är. Ja det kan ta flera år, men redan idag vet vi mycket mer än för ett halvår sedan. Men vad vet föräldrar och deras barn om det som kommit fram?

Många barn är medvetna om att de redan haft Corona eller att de antagligen haft det eftersom familjemedlemmar varit sjuka. ”Eftersom antikropparna försvinner så bör jag ta vaccinet ändå, ”, är en vanlig kommentar. Men varför har ingen berättat för dem att immunförsvaret inte bara utgörs av antikroppar utan att det består av många samverkande delar däribland många olika slags immunceller, t ex T-celler. Är barnen medvetna om att naturlig immunitet troligtvis ger ett mycket bättre skydd även mot varianterna på viruset, än vaccin, enligt data vi har från Israel? En studie från Karolinska visade att familjemedlemmar till personer som testat positivt för Covid ofta hade t ex T-celler, trots att de inte ens visste om att de haft infektionen. Varför har ingen berättat för barnen att kanske upp till 30-50 % av alla barn i Sverige troligtvis redan har naturlig immunitet mot Coronaviruset? Att pressa dessa barn som i hög grad redan har immunitet att ta vaccin, som inte kunnat arbeta hemifrån i lugn och ro under hela pandemin som många privilegierade vuxna kunnat, är diskriminerande.

Många barn tänker att de nog borde ta vaccinet, eftersom det sägs att de ”bör” ta det för för att skydda andra. ”Man ska ju inte vara egoistisk”. Men varför då? Alla i riskgrupp inklusive vuxna har sedan länge kunnat ta vaccin och är därmed skyddade. Med denna massvaccinationskampanj vädjar vi till att barn ska ta vaccinet för andras skull, men det är moraliskt fel att skuldbelägga barn och pressa dem att ta ansvar för andras hälsa. Hur vore det om vi istället uppmuntrar barn att tänka självständigt och kritiskt, och inte bara ta information för sann även om den kommer från staten? Det är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och skolans uppgift enligt läroplanen.

Många barn tror nog också att även de måste ta vaccinet för att allt ska bli som vanligt igen, men det är en form av utpressning. ”Vaccinera dig så får du träffa dina kompisar, gå på dina fritidsaktiviteter och träffa mormor”.

Många barn tror nog också att det ”bara” är två sprutor som de behöver ta. Men är de medvetna om att de troligtvis kommer behöva ta boosterdoser årligen, åtminstone när de blir äldre? Det är mönstret vi ser i andra länder t ex Israel. Är de medvetna om att vi inte har en aning om vilken påverkan det kan ha på immunsystemet på lång sikt?

Många barn tror säkert att Covid-vaccinerna är ungefär som andra vaccin de tagit. Men är de medvetna om att dessa så kallade vaccin bygger på en helt ny teknologi, MRNa teknologin och att det forskarna inte har en aning om hur de påverkar vår hälsa på lång sikt? Traditionellt när vaccin släpps så har det genomgått långtidsstudier på minst tio år, men här finns inga långtidsstudier. Lita inte på att dessa vaccin är lika säkra som vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Tvärtom, mängden biverkanssrapporter för Covid-vaccinerna är många gånger fler än för traditionella vaccin. Dessutom så kommer allt fler rapporter om att Covid-vaccinerna innehåller material och metaller som inte är deklarerade av tillverkarna. Är våra barn medvetna om detta?

Många barn säger också att ”vi måste ta vaccin för att kunna resa utomlands”.
Men med tanke på de enorma brister i kunskap vi har om Covid-vaccinerna, är det värt att riskera våra barns hälsa för att utlandsresorna ska gå smidigare?

Är barnen medvetna om att lagen skyddar tillverkarna av vaccinerna, t ex Pfizer, så att det inte går att åtala dem?

Först så var alla Covid-vaccinerna säkra, trots mängder av biverkansrapporter. Sedan skulle vissa grupper inte använda AstraZenecas vaccin pga att det kan orsaka blodproppar. Sedan har man bestämt att Modernas MRN:a vaccin inte ska användas till personer under 30 pga misstankar om att det kan orsaka hjärtmuskelinflammation. Något som också varit känt under åtskilliga månader. Nu ska vi lita på Pfizers MRN:a vaccin trots att det är snarlikt Modernas – största skillnaden är att Pfizers innehåller en lägre dos MRN:a. Det finns mängder rapporter om allvarliga biverkningar för Pfizers vaccin. Varför ska vi lita på myndigheterna även denna gång?

Källa: Immuniteten mot covid-19 sannolikt högre än tester visat
https://nyheter.ki.se/immuniteten-mot-covid-19-sannolikt-hogre-an-tester-visat
Källa: Studie: Covid-smitta gav bättre skydd än vaccin
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/studie-covid-smitta-gav-battre-skydd-an-vaccin
Källa: Israeli Researchers: Study: Natural immunity ’stronger, longer’ than vaccine immunity
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/312538
Källa: Israel requires COVID-19 booster shots for stricter ”green pass”
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-requires-covid-19-booster-shots-stricter-green- pass-2021-10-03/

Annons