2021-09-22

I februari 2009 sade Henry Kissinger dessa ord på WHO angående eugenik (rashygien). Idag står vi här. Tillhör du fårskocken som ska gallras ut?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är kissinger-herd.jpg

”När skocken har godkänt obligatoriska tvångsvaccinationer är det över! De kommer att acceptera allt – tvångsblod eller organdonation – för ”större nytta”. Vi kan genetiskt modifiera barn och sterilisera dem – för ”större nytta”. Kontrollera fårens sinnen och du kontrollerar skocken. Vaccin finns för att tjäna miljarder, och många av er i detta rum idag är investerare. Det är ett stort win-win! Vi gallrar ut skocken och skocken betalar oss för att tillhandahålla utrotningstjänsterna. Nu, vad får vi till lunch?”

Henry Kissinger i ett tal för World Health Organization Council on Eugenics den 25 februari 2009

Annons