Hälsa,

 

https://juliacaesar.blog/2021/09/20/brev-till-regionen-min-kropp-ar-min/

En dag ligger det där i brevlådan. Brevet som jag inte väntat på men heller inte är oförberedd på. Regionen där jag bor meddelar: ”Ditt vaccin väntar på dig.

Tack för omtanken, men nej tack. Mitt vaccin får vänta på mig. En evighet faktiskt.

Bästa region!

Jag hoppas att du inte har någonting emot att jag tilltalar dig med ”du”. Av ditt brev förstår jag att du har registrerat alla regioninvånare som i likhet med mig har valt att avstå från så kallad ”Covidvaccination”. Det är en mycket obehaglig insikt.

Jag vet inte vad du tror om mig. Vi känner ju inte varandra. Vår relation är… – ska vi säga – ganska avvaktande, åtminstone från min sida. För att en relation över huvud taget ska kunna uppstå krävs respekt, förtroende och kontinuitet. Den kontinuiteten har aldrig funnits mellan oss. Varje gång jag nödgas uppsöka din hjälp till exempel på vårdcentralen får jag träffa en ny läkare. En som inte vet någonting om mig och inte har hunnit kasta ens ett öga i min journal. En som möter mig med samma obekanta, blanka uppsyn som en rymdvarelse. En som i brist på bättre alternativ vikarierar här ute på vischan några månader och som jag aldrig kommer att träffa igen.

Naturligtvis vill han eller hon mycket hellre arbeta på något av de stora universitetssjukhusen i städerna, det är ju mycket mer spännande. Men nu är det som det är, och stafettläkeriet är åtminstone lönsamt. För läkaren. För mig är det en katastrof att aldrig få möta samma läkare, någon som vet vem jag är och känner till min sjukdomshistoria så att jag inte behöver dra den för sjuttionionde gången. Någon som jag i bästa fall kan bygga ett förtroende för.

Mitt svar på katastrofen är att patientstrejka. Du har antagligen inte ens noterat min frånvaro. Men för mig innebär den katastrofala öppenvården att jag inte anlitar sjukvården förrän jag i princip håller på att dö. Det har varit nära ögat några gånger. Då kommer ambulansen och kör mig till akuten och räddar mitt liv. Akutsjukvården fungerar faktiskt fortfarande.

Eftersom du har tagit dig friheten att skriva ett brev riktat till mig personligen inser jag att du har tankar om mig som är mer eller mindre välgrundade.

Kanske tror du att jag är en slarvmaja som inte har brytt mig om att det pågår en pandemi och har struntat i att boka tid för sprutan?

Kanske tror du att jag är oinformerad och inte har förstått vilken gåva till mänskligheten de så kallade ”vaccinerna” är?

Ingen av föreställningarna stämmer. I själva verket försökte jag förebygga den här situationen genom att tidigt i våras ringa till dig och be dig anteckna att jag inte har för avsikt att ta några Covidsprutor.

Inte under några som helst omständigheter.

Genom ditt brev får jag klart för mig att jag är registrerad som en av dem som inte lydigt har ställt upp sig på led och kavlat upp en ärm för att bli stucken. Du har noterat det, ja. Du har dessutom samkört mina och andras patientuppgifter (som är sekretessbelagda, eller hur?) med folkbokföringsregistret, så att du kan se var jag bor. Det känns mycket obehagligt, och jag undrar om du har lagen på din sida? Hur är det med GDPR, som det var ett sådant väsen om häromåret?

Det har till och med inrättats en särskild statlig myndighet, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, med tjänstemän vilkas lön jag betalar med mina skattepengar, för att skydda min integritet. På IMY:s hemsida läser jag om känsliga personuppgifter:

”Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Innan ni behandlar känsliga personuppgifter måste ni ha klart för er vilket stöd ni har för behandlingen.

Känsliga personuppgifter är uppgifter om

  • etniskt ursprung
  • politiska åsikter
  • religiös eller filosofisk övertygelse
  • medlemskap i en fackförening
  • hälsa
  • en persons sexualliv eller sexuella läggning
  • genetiska uppgifter
  • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

I dataskyddsförordningen kallas de här uppgifterna särskilda kategorier av personuppgifter.”

Under avsnittet Hälsa läser jag:

”Hälsouppgifter omfattar alla aspekter av en persons hälsa, till exempel

  • uppgifter som kommer från tester eller undersökningar
  • uppgifter som sjukdom, sjukdomsrisk, sjukdomshistoria eller funktionshinder oavsett vilken källa uppgifterna kommer ifrån.”

Jaha? Men IMY:s regler har inte hindrat dig från att registrera och skicka ut brev till mig och andra invånare som inte vill injicera sig med en experimentell, nödgodkänd substans vars innehåll och verkningar varken du eller någon annan vet någonting om? Du vill med andra ord värva mig som försökskanin?

Glöm det!

Inte ens vaccintillverkaren Pfizer har en aning om sprutornas långsiktiga verkningar, eftersom inga sådana undersökningar har gjorts. Det framgår av det avtal som Pfizer har skrivit med köparländerna som jag har grävt fram, men som du antagligen inte har läst. Du medverkar ju bara i en agenda som du inte tar något ansvar för. Det viktigaste för dig är att du får behålla ditt jobb, eller hur?

Vet du vad – du har gått för långt när du skickade det här brevet till mig. Jag har nämligen ägnat det senaste halvåret åt att läsa in mig på den så kallade coronapandemin och de experimentella ”vaccinerna”. För några dagar sedan var det en stor nyhet att regeringen nu trappar upp insatserna för att få alla människor att vaccinera sig.

Huvudnyheten var att regeringen satsar 40 miljoner kronor. Underförstått: vi ska vara tacksamma för regeringens oerhörda generositet, fast det är vi som betalar. I andra hand får vi veta den verkliga nyheten, att syftet är att med olika satsningar nå oss vaccinationsovilliga; uppsökande insatser, mobila team med mera.

I ditt brev till mig står det klart och tydligt:

”I enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) arbetar din region för att öka täckningsgraden i prioriterade åldersgrupper.”

Tack för upplysningen, men jag står på ett tämligen stabilt kunskapsunderlag när jag säger att jag inte kommer att medverka till att ”öka täckningsgraden”. Över min döda kropp, bästa region!

Du anser antagligen att du vill mitt bästa. Men det har med all tydlighet framgått att du och den centralstyrda propaganda du deltar i har politiska motiv. Det har dessutom framgått att varken du eller andra ansvariga myndigheter har en aning om innehållet i sprutorna eller deras verkningar på människor.

Du kanske ändå har snappat upp att det så kallade Covidvaccinet inte är godkänt för användning på människor, utan enbart är nödgodkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, sedan man förbjudit två verksamma mediciner, Hydroxyklorokin och Ivermectin?

Det är en förbrytelse mot mänskligheten som du och andra ansvariga förhoppningsvis kommer att få stå till svars för i den grupptalan som planeras av stjärnadvokaten Reiner Fuellmich och hans stab av mer än 150 expertvittnen på olika vetenskapliga områden. Vid det här laget borde du och dina kolleger ha börjat oroa er en smula inför vad som kommer att hända med er när hela Covidbedrägeriet avslöjas.

Ni vet helt enkelt inte vad ni gör. Eller också vet ni men bryr er inte om de människor ni utsätter för sprutexperimentet. Ni står och sprutar in gift i människor utan att bry er om konsekvenserna. Ni bryter mot den hippokratiska eden om att i första hand inte skada utan istället hjälpa och läka människor.

Jag kommer aldrig att låta er göra våld på min kropp. Min kropp är min, och den bestämmer jag själv över. Det skulle aldrig falla mig in att låta mig injiceras med en experimentell, nödgodkänd substans som redan nu visar sig ha fruktansvärda biverkningar – tiotusentals döda och hundratusentals svårt skadade.

Vi människor är utrustade med ett fantastiskt immunförsvar. Jag kan berätta för dig att jag inte har haft influensa sedan jag hade Asiaten 1957, och jag är aldrig förkyld. Sedan mer än 30 år stärker jag mitt immunförsvar med dagliga intag av C- och D-vitamin och zink.

Du och dina kolleger fnyser åt oss som värnar om våra egna kroppar med hjälp av antioxidanter. Vissa av er drar sig inte för att sätta foliehatt på era patienter. Ni vet ju bäst. Men du vet förmodligen att de som har blivit svårt sjuka och dött i Covid-19 har haft det gemensamt att de haft svår D-vitaminbrist. Är inte det ett intressant sammanträffande? Ändå tror du blint på att Livsmedelsverkets 100 år gamla kunskaper om sambandet mellan D-vitaminbrist och ”engelska sjukan” är vad som gäller fortfarande.

Du accepterar och spelar med i att ett statligt verk inte har uppdaterat sina kunskaper på 100 år och att de hellre låter människor dö än går ut med breda informationskampanjer om vikten av vitaminer för immunförsvaret. För det är i praktiken vad deras kriminellt förlegade och ansvarslösa förhållningssätt innebär.

Så – behåll dina sprutor. Räkna inte med mig som försökskanin.

Och du – ta och skaffa dig en burk D-vitaminer du också. De kommer att göra dig gott.

Annons