2021-09-15 Detta är en video ni MÅSTE se! Det gäller ditt och dina närståendes liv! Tre länkar ifall att någon inte fungerar. https://rumble.com/vky601-glenn-dormer-insiktsfulle-stockholmaren-fritjof-persson-diskutterar-folkmor.html?fbclid=IwAR2ETR1Xztwc2WRhDudlulhwRKGw-aH6-V3zOImuoDCCDa_MB8ObxA_PrlE https://www.brighteon.com/04755601-d603-4455-bffe-a374e8936275https://rumble.com/vky601-glenn-dormer-insiktsfulle-stockholmaren-fritjof-persson-diskutterar-folkmor.html https://www.bitchute.com/video/jcGdWVgUG3A9/
Annons