Detta är uppgifter som våra myndigheter försöker mörka. Men dessa finns listade på EU:s Läkemedelsmyndighet.


Hemsidans bild

2021-08-18

 EU’s läkemedelsmyndighet (https://www.adrreports.eu/sv/index.html), där listar dom väldigt många mediciner och substanser som skapar biverkningar.

När det gäller Vaxxet för C19 finns tills dags datum 826 896 rapporterade fall, och ökar med cirka 3,6 % av Europas befolkning varje vecka och då står kvinnor för nästan 70 % av dessa fall.

Annons