Publicerat den  av borjeperatt

https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2021/04/22/8000-manniskor-i-sverige-doda-av-covid19-vaccin-till-midsommar/

Det dör sannolikt lågt räknat 46 människor varje dag i Sverige av Covid19-vaccinering.

Spanien rapporterar massdöd från ett äldreboende dagarna efter att fullt friska äldre vaccinerats. Nio åldringar på ett äldreboende i Lagartera i Spanien har avlidit – bara dagar efter att de injicerats med Pfizers coronavaccin. (Nya Dagbladet).

TEXT/SAMMANSTÄLLNING: BÖRJE PERATT

Av Läkemedelsverkets statistik baserad på inskickade rapporter om biverkningar har man i Sverige fram till 14 april noterat: 153 döda Pfizer och ca 20 % handlagda rapporter av 6515 (Sannolikt 750 döda fram till 14 april). Astra Zeneca 10 döda 3 % handlagda rapporter av 16139 rapporter (Sannolikt 4000 döda fram till 14 april). Moderna 10 döda 16 % handlagda av 1269 inkomna rapporter (sannolikt 100 döda fram till 14 april). Det ger ett snitt på drygt 46 döda varje dag. Fram till den 14 april blir det ca 4 850 döda av Covid19 vaccin.

Idag den 22 april kan vi lägga till 368 och då blir det 5218 döda av denna häxbrygd. Till midsommar kan vi utgå från att 8 000 rapporteras ha dött av Covid19-vaccin. Ett ansenligt mörkertal inte inräknat.

Läkemedelsverket har en brasklapp som skriver ”Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner”. Till detta ska fogas ett motstånd mot att skicka in misstänkta samband. Att en människa kollapsar direkt efter Covid19-vaccinering skickas exempelvis inte in eftersom kollaps, svimning och koma inte står uppsatt som biverkan. Däremot står dödsfall som biverkan! Rapporter som rubricerats allvarliga åtföljs av texten dödliga, livshotande, invalidisering, missbildande. Detta till trots rapporteras ett minimum som dödsfall. Så de som dör efter rapportering står inte uppsatta som dödsfall utan kan till och med diagnosticerats som död med Covid19. Vilket ökar på dödssiffrorna av felaktig anledning.

Catarina Rabitsch

6 april kl. 09:15  · S.O.S FRÅN EN VÅRDANSTÄLLD! Jag jobbar inom sjukvården, på ett mindre sjukhus. De senaste veckorna har det inkommit flera personer till akuten som har blivit sjuka efter vaccination mot Covid 19. Många av dessa har varit så allmänpåverkade att de måste läggas in på avdelning med syrgas, mm. Symptombild ter sig liknande hos de flesta. Det handlar oftast om andningsproblem, oklar ökning av infektionsprover, blodtrycksfall, svår värk, mm. I flera fall har personerna drabbats av arytmi på hjärta inklusive vätska i lungor/hjärtsäck. Jag har träffat flera personer som har insett att det är vaccinet som har triggat symptom, medan andra inte förstår ett möjligt samband. Det kom upp på diskussion bland läkare att vissa fall kanske bör anmälas som misstänkta biverkningar. Emellertid framkom det till min stora förvåning att läkarna jag jobbade med inte hade en aning om hur man anmäler läkemedelsbiverkningar. Detta är läkare som är specialister med mångårig erfarenhet, kan nämnas! En speciell läkare skulle rådfrågas om hur man går till väga, men denne sa (efter att ha tittat i journaler) att han inte tyckte man skulle anmäla möjliga biverkningar om det gäller personer som är äldre med underliggande sjukdomar som kan förklara symptom, även om aktuell symptombild inte överensstämde med grunddiagnoser.
En man hade kollapsat, bara 70 år gammal, men läkaren tyckte inte det skulle anmälas som biverkan eftersom han inte hittade uppgifter om att kollaps är en listad biverkan när det gäller vaccinet. Blev helt chockad över allt detta, och ändå jobbar jag inom vården. Jag skriver detta för att jag vill att fler ska få upp ögonen för hur det går till, hur stort mörkertalet är när det gäller biverkningar av läkemedel i allmänhet och vaccin i synnerhet. De flesta läkare vet alltså inte ens om hur man anmäler en biverkan, trots att de tillstår att de möter patienter som uppger biverkningar.

Vid midsommar lär vi ha lågt räknat 8 000 döda av Covid19 vaccinering. Sannolikt det mångdubbla.

Eftersom påstådda dödstal av Covid19 är synnerligen osäkert och överdrivet kan vi räkna med att fler dör av sprutan än av sjukdomen. Ovanpå det visar det sig att de som vaxats med covid19 är de värsta smittbärarna och kan i framtiden komma att utgöra den verkliga faran. Tidigare friska från äldreboende inklusive personal som vaxat får inom dagar och några veckor ett coronautbrott och mängder av kända bieffekter av covid19 som bland annat förlamning och naturligtvis även dödsfall. Tidigare alerta och friska åldringar uppträder plötsligt efter covid19-vaccinering som Zombies.

Socialförvaltningen i Surahammar vaccinerade i början av 2021 alla på vård- och serviceboenden samt inom hemsjukvården. Två veckor senare drabbades man av ett “coronautbrott”, rapporterar Västmanlands Läns Tidning.

Stoppa massvaccination mot Covid19 omedelbart!

Dr Geert Vanden Bossche är en oberoende virolog och vaccinexpert som förr varit anställd vid GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation.

Dr Geert Vanden Bossche har skrivit ett öppet brev med en vädjan som ”angår alla myndigheter, forskare och experter runt om i världen, och gäller: hela världens befolkning”, att omedelbart stoppa massvaccination mot COVID19, och motiverar med att det finns övertygande bevis för att en sådan dramatiskt kommer att förvärra konsekvenserna av virussmitta.

Dr Bossche menar att om mänskligheten ska leva vidare måste vårt immunförsvar ovillkorligen kontinuerligt tränas till att möta olika former av sjukdomsalstrare som kan dyka upp. Den nya tekniken kortsluter delvis detta nedärvda försvarssystem genom att gällande vax omprogrammerar människans DNA på ett mycket riskfullt sätt.

Den nuvarande extremt kritiska situationen tvingar mig att sprida detta nödmeddelande. Eftersom den exempellösa omfattningen av mänskligt ingripande i Covid-19-pandemin nu riskerar att resultera i en global katastrof utan motsvarighet, kan denna appell inte höras tillräckligt högt och starkt nog. … Denna typ av profylaktiska vacciner är helt olämpliga och till och med mycket farliga när de används i massvaccinationskampanjer under en viral pandemi. Förra måndagen gav jag internationella hälsoorganisationer, inklusive WHO, min analys av den nuvarande pandemin baserad på vetenskapligt präglade insikter i immunbiologin i Covid-19. Med tanke på akutnivån uppmanade jag dem att överväga mina farhågor och att inleda en debatt om de skadliga konsekvenserna av ytterligare ”viral immunflykt”. … Samtidigt som det inte finns någon tid att förlora har jag ändå inte fått någon feedback. Experter och politiker har varit tysta medan de uppenbarligen fortfarande är angelägna att tala om mildare regler för att förebygga infektioner och ”ökad rörelsefrihet”. Mina uttalanden är baserade på ingenting annat än vetenskap. De ska endast motsägas av vetenskapen. Medan man knappt kan göra några felaktiga vetenskapliga uttalanden utan att kritiseras av kamrater, verkar det som eliten av forskarna, som för närvarande är rådgivare för våra världsledare, föredrar att hålla tyst. Tillräckligt med vetenskapliga bevis har framförts. Tyvärr förblir bevisen obehandlade av dem som har makt att agera. Hur länge kan man ignorera problemet när det för närvarande finns massiva bevis för att virusimmunflykt nu hotar mänskligheten? Vi kan knappast säga att vi inte visste – eller inte varnades. I detta förtvivlade brev sätter jag hela mitt rykte och trovärdighet på spel. Jag förväntar mig åtminstone detsamma av er, mänsklighetens väktare. Det är ytterst angeläget. Öppna debatten. På alla sätt: Vänd vinden! ÖVERSÄTTNING: GÖSTA SINGSTRAND

Annons