Lars Bern ifrågasätter starkt kändisarnas vaccinupprop. Han anser att det är djupt oetiskt att de ger unga människor rådet att vaccinera sig.

Lars Bern förklarar att dessa preparat från Pfizer och de andra läkemedelsbolagen inte är vaccin. Det är genpreparat som modifierar koden i cellerna. De har inte genomgått normala kliniska tester.

Det är oklart om det finns något fungerande system för uppföljning av biverkningar kopplade till vaccinerna.

Ericssons VD deltar i vaccinuppropet för de ”nödgodkända” preparaten men skulle knappast acceptera att Ericsson skulle släppa ut en produkt utan omfattande tester. Skillnaden är att medicinbolagen har fått undantag så att de inte behöver ta ansvar för eventuella problem som uppstår med deras preparat medan exempelvis Ericsson skulle drabbas av omfattande kostnader om fel kommer fram efter leverans eftersom de har producentansvar.

Staten ska ta ansvar för eventuella biverkningar men om det inte finns något fungerande system för att följa upp biverkningar från vaccinerna blir det ju väldigt svårt att kräva ersättning.

Preparaten har långt mer biverkningar än normalt från vaccinationer vilket gör att det blir helt oansvarigt för kändisar att gå ut och rekommendera vaccinering.

Vissa av dessa preparat är av en typ som modifierar mRNA-koden i celler medan vissa preparat går in och justerar DNA-koden i cellkärnan. Det kinesiska preparatet är avsevärt dyrare än de andra och enligt en artikel i Dagens Industri mer än 10 gånger dyrare än AstraZenecas. (Enligt artikel hos BBC är det kinesiska vaccinet av en mer traditionell typ.)

Hur har läkemedelsbolagen klarat att få fram alla dessa olika preparat på denna korta tid?
Det har forskats i många år för att hitta vaccin mot HIV och vissa andra sjukdomar och Lars Bern menar att det kan vara denna forskning som kan ligga bakom de nya preparaten trots att de inte lyckats skapa vaccin mot HIV och många andra sjukdomar.

Ett problem är risken för att immunförsvaret efter injicering angriper andra protein i kroppen som liknar spikproteinet.

Ett annat problem är risken för att de spikproteiner som skapas i kroppen kan skada blodkärlen på samma sätt som viruset.

Lars Bern menar att alla bör göra sin egen bedömning inför beslutet att låta sig injiceras med preparaten. Tyvärr finns det ingen tillgänglig sammanställning av biverkningar och de positiva effekter som de olika preparaten har, såvitt vi vet. Dessutom vet man ju att viruset muterar att det hela tiden och att det måste tas fram nya vaccin och ges nya injektioner som alla har sin risk för biverkningar.

Sammanfattningsvis:

  • Lars Bern ifrågasätter kändisuppropet starkt, de vet inte vad de pratar om
  • Vaccinerna är ”nödgodkända” och har inte genomgått normala kliniska tester. Trots det är läkemedelsbolagen befriade från produktansvar.
  • Ericssons VD kräver att folk ska vaccinera sig men Ericsson skulle aldrig släppa ut en produkt utan omfattande tester pga kvalitetsrisker.
  • Många olika preparat med olika verkansprinciper framtagna på mycket kort tid som har olika verkan och biverkan.
  • Det finns ingen tillgänglig sammanställning av verkan och biverkan för de olika preparaten som kan ge ledning för människors beslut att vaccinera sig.
  • Viruset muterar vilket gör att preparaten får minskad effekt.

Lars Bern förklarar att en genomgången Covid ger avsevärt bättre skydd än vad de injicerade preparaten kan ge. Han har också uppfattningen att läkemedelsbolagen hindrar användning av billiga verksamma preparat såsom ivermectin och hydroxyklorokin.

Annons