4 mars 2021
http://hagenbo.blogspot.com/2021/03/viktigt-for-arbetsgivare-och-tagare.html

Att barnkonventionen blir lag innebär inte att barn får nya rättigheter.” -  Sydsvenskan

VIKTIG INFO DÅ DETTA PROBLEM NOG KOMMER TILL ALLA ARBETSPLATSER INOM KORT:

Om man tex arbetar inom landsting/ kommunen/ sjukvården och arbetsgivaren tycker att man utsätter patienter för fara när man inte vaccinerar sig och därför kräver antigen tester med topsning med nanotech- topsar, så HAR MAN RÄTT ATT VÄGRA.

Arbetsgivaren har då rätt att omplacera arbetstagaren.
Om det inte finns någonstans att omplacera personen så har arbetsgivaren rätt att säga upp personen med hänvisning till att man är en vandrande risk.
Normal uppsägningstid gäller.
Då man inte kan gå omkring och vara en vandrande risk inom sjukvården och kanske på fler arbetsplatser framöver så kan arbetsgivaren arbetsbefria individen i fråga- tills uppsägningstiden löper ut.
Om man får lön eller inte under tiden man är arbetsbefriade, antar jag är en förhandlingsfråga.
Det som är positivt här är att man då har rätt till A- kassa från dag 1, till skillnad till om man säger upp sig själv.
Om man blir arbetsbefriade utan lön så blir man ju utan inkomst tills uppsägningtiden, men det vet jag alltså inte om arbetsgivaren har rätt till (neka lön under tiden man är tvångsmässigt hemma tills anställningskontraktet går ut). Det får man kontrollera med facket vad som gäller.
KÄLLA:  En Landstingsjurist i ett landsting i Mellansverige som har stenkoll på dessa regler.
Informationen är fritt att sprida, då jag upplever att INGEN vet vad som gäller och alla pratar som om deras ideér och åsikter är Sveriges grundlag.
Nu pratar jag om myndighetspersoner och arbetsgivare. Följden blir rädsla och att arbetstagare har tagit vaccinet mot sin vilja, eller tror att man måste säga upp sig.
DET FINNS INGEN SOM HAR RÄTT ATT TVINGA EN ARBETSTAGARE NÅGON PROVTAGNING, INTE ENS ANTIGEN-TESTER. 
Bifogar också en studie (ladda ner här) som visar på utsöndring av FORMALDEHYD från ansiktsmasker vid långtidsanvändning.
Formaldehyd frisläpps från  ”non-woven polypropylene”, som är ett huvudmaterial i ansiktsmasker. Detta nämns under rubriken ”discussion” i studien.

Det som inte står utskrivet i forskningsrapporten är att fomaldehyd är ett starkt cancerframkallande ämne som används för konservering av levande material. Det känner alla läkare till.

Man kan fråga sig hur det påverkar människokroppen att andas in detta cancerframkallande ämnen 8-10 timmar om dagen, dag efter dag.

Man kan också fråga sig om det är utsöndring av formaldehyd som står bakom frekventa och spontana näsblödningar som anställda inom vården rapporterar om?

Institutionen för vårdhygien i Uppsala känner till detta, men ingen statistik finns att tillgå och inge forskning är gjord kring detta fenomen.

Det är med största sannolikhet svårt, om inte omöjligt att få forskning om ovanstående publicerad i medicinska tidskrifter.


Det här är bakterier som växer i en PetriDish från en svabb tagen inifrån en ansiktsmask efter 20 minuters användning. Detta är vad du andas in.


Bakterieinfektion spridit till ögonen på denna 5 åring som tvingades använda mask.
Maskundantag är verkliga och måste respekteras och accepteras och vi borde definitivt inte maskera våra barn. Vad ska det här sluta? Avsluta denna galenskap!

Vid större besvär som är kopplad till användning av ansiktsmask, kan man förslagsvis be sin chef om tillstånd för att få träffa en företagsläkare. När andra medicinska skäl till symptomen har uteslutits kan man diskutera ev intyg från ansvarig företagsläkare till arbetsgivaren. I detta intyg kan det förslagsvis framgå att den anställde pga medicinska skäl ska få använda visir istället för ansiktsmask på sin arbetsplats.

Arbetsgivare kan insistera på att arbetare ska få ett vaccin.

Lag:

Brottet med ”misshandel” är avsiktlig eller hänsynslös tillförsel av olaglig makt. För en läkare, sjuksköterska eller någon person att administrera ett vaccin utan mottagarens ”informerade medgivande” är att begå ett brott. Detta kommer sannolikt att debiteras som ”överfall och misshandel”.

En person som medvetet uppmuntrar eller hjälper till att begå ett brott gör sig själv skyldig till ett brott som strider mot 44 § i lagen om allvarliga brott från 1997.

Om en arbetare rullar upp ärmen motvilligt finns det ett antal arbetsgivare som kan läsa den här artikeln mycket nervöst ….

Staten kan inte tvångsvaccinera de svenska medborgarna – Läs dina rättigheter!