https://www.bitchute.com/video/OTBWrtodWjqH/
Dr. med. Dietrich Klinghardt – Miljövetenskapliga effekter och avgiftning.   
En vetenskapskongress för alternativ medicin.
 
Idag lider många människor av olika inflammationer. Omgivande miljöfaror är konstruerade så att olika sjukdomar och krämpor är mycket svåra att koppla samman med dessa miljöfaror. Bekämpningsmedel, strålning från elektronik, sändare, vacciner och gifter i maten är relevanta orsaker till vår ohälsa. Dessa orsaker förändrar vår DNA så att den läses av på fel sätt och därmed förorsakar sjukdomar. Den yttre miljön är alltså en faktor men det finns även en annan faktor. 
Den andra faktorn är den inre miljön bestående av våra trauman. Dessa trauman förorsakar också sjukdomar upp till sjunde generationen!
 
Dr. med. Dietrich Klinghardt ger oss inte bara fakta i form av olika vetenskapliga forskningar men vi får även lösningar på problemen. Vad finns det för medel som står till vårt förfogande för att minska skadeverkningar av våra egna trauman och den förgiftade omgivande miljön?
Allt och mycket mer kommer du att veta genom att lyssna på detta föredrag.
 
Vill du bidra till omkostnader så tackar jag i förväg:
 
Klordioxid
 
Kerri Rivera
 
Jim Humble
 
 
Olle Johansson
 
Robert Santini
 
 
 
 
 
 
 
Bert Hellinger https://www.hellinger.com/ 
 
 
Annons