Kit Knightly
Feb 15, 2021
https://off-guardian.org/2021/02/15/5-questions-to-ask-your-friends-who-plan-to-get-the-covid-vaccine/

Många av oss har vänner eller familj som planerar att ta vaccinet. Kanske tror de verkligen att de är i fara. De kanske tycker att det är bättre att vara på säkra sidan. Kanske vill de bara kunna gå till puben igen.

Om du känner någon som planerar att vaccineras mot Covid-19, ställ dem fem frågor. Se till att de förstår exakt vad det frågas om.

1. KÄNNER DU TILL ATT VI ALDRIG HAR LYCKATS MED VACCINER MOT NÅGOT CORONAVIRUS?
Inget framgångsrikt vaccin mot ett Coronavirus har någonsin utvecklats.

Forskare har försökt utveckla ett SARS- och MERS-vaccin  under flera års tid, utan att ha lyckats. Faktum är att några av de misslyckade SARS-vaccinerna faktiskt orsakade överkänslighet mot SARS-viruset. Det betyder att vaccinerade mössen potentiellt kan få sjukdomen allvarligare än de ovaccinerade mössen.

2. VISSTE DU ATT DET TAR VANLIGTVIS 5-10 ÅR FÖR ATT UTVECKLA ETT VACCIN?
Vaccinutveckling är en långsam och mödosam process. Vanligtvis tar det många år från utveckling till testning och slutligen godkännande för allmän användning. De olika vaccinerna för Covid har utvecklats och godkänts på mindre än ett år.

Medan medierna är snabba med att erbjuda TONVIS AV ”förklaringsguider”, som citerar ”framsynthet, hårt arbete och lycka” som anledning till att vi fick ett Covid-vaccin så snabbt ”utan att skära hörnen”, utelämnar de all nyckelinformation.

Nämligen, att inget av vaccinerna ännu har genomgått ordentliga försök. Många av dem hoppade helt över tidiga försök, och mänskliga försök på sent stadium har antingen inte granskats av kollegor, man har inte släppt sina datauppgifter, och försöken kommer inte att slutföras förrän 2023 eller så övergavs de efter ”allvarliga biverkningar”.

3. VISSTE DU ATT ”VACCINET” BASERAR SIG PÅ EN NY TEKNIK, SOM ALDRIG HAR GODKÄNTS FÖR ANVÄNDNING PÅ MÄNNISKOR TIDIGARE?

Medan traditionella vacciner fungerar genom att utsätta kroppen för en försvagad stam av mikroorganismen som är ansvarig för att orsaka sjukdomen, är dessa nya Covid-vacciner mRNA-vacciner.

mRNA-vacciner (messenger ribonukleinsyra) fungerar teoretiskt sätt genom att injicera viralt mRNA i kroppen, där det replikeras inuti dina celler och uppmuntrar din kropp att känna igen och skapa antigener för ”spikproteinerna” i viruset. De har varit föremål för forskning sedan 1990-talet, men före 2020 godkändes inget mRNA-vaccin för användning.

4. VISSTE DU ATT LÄKEMEDELSFÖRETAGEN INTE KAN STÄLLAS TILL SVARS OM VACCINEN SKADAR ELLER DÖDAR NÅGON?

Våren 2020 beviljade många regeringar runt om i världen vaccintillverkare immunitet mot civilrättsligt ansvar, antingen genom att åberopa befintlig lagstiftning eller skriva nya lagar.

USA:s Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP) beviljar immunitet fram till minst 2024.

EU:s produktlicenslagstiftning gör detsamma, och det finns rapporter om klausuler om konfidentiellt ansvar i de kontrakt som EU undertecknade med vaccintillverkare.

Förenade kungariket gick ännu längre och beviljade regeringen och alla anställda därav permanent juridisk ersättning för all skada som görs när en patient behandlas för Covid19 eller ”misstänkt Covid19”.

5. VISSTE DU 99,8 % AV MÄNNESKORNA ÖVERLEVER COVID-19?

Förhållandet mellan fall med dödsfall för Sars-Cov-2-infektion har varit ett tvistemål under flera månader, men det är verkligen mycket lägre än alla de ursprungliga modellerna förutspådde.

Det var ursprungligen massivt uppblåst, med WHO som använde en siffra på 3,4%.

Efterföljande studier har visat att den är mycket lägre, i vissa fall till och med lägre än 0,1%. En rapport som publicerades i oktober i WHO:s egen forskningsbulletin som fann en CFR på 0,23 % ”eller möjligen betydligt lägre”.

Det betyder, även enligt WHO, kommer minst 99,77 % av de människor som är smittade med viruset att överleva.

***

Ställ dina vänner dessa frågor. Ge dem detaljerade svar.

Det är ett påskyndat och oprövat vaccin, tillverkat med oöverträffad teknik, utan laglig användning om det skulle skada dig, för att behandla ett virus som 99,8 % av människorna kommer att överleva.

Så frågan som verkligen har en betydelse är: Vill du verkligen eller behöver du ta den risken?

Annons