Image result for kolloidalt silver

Här kan du t ex beställa kolloidalt silver:
https://www.svensktkosttillskott.se/ionosil-kolloidalt-silver?da=14-275&gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihqxX55hb8Lvsktjtr1bOiDCP-FpsDfGSuuJLXisn2X4ap79J4Fz5hBoC_XUQAvD_BwE

SVARA DOKTORN DELGER SINA LÄSARE 2020-03-10
Sven Erik Nordin

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6879157/posting/silver-mot-coronavirus-n%C3%A5gra-k%C3%A4nda-fakta

Varför inte stödja vårt immunförsvar?
Jag är inte läkare, men vill ändå tillåta mig följande reflektioner:

I dessa dagar skriver och talar man hela tiden om det nya coronaviruset och dess verkningar, om sätt att förhindra dess spridning o.s.v. Allt detta viktigt förstås!

Men i princip nämns INGENTING om att man med mycket enkla metoder i hög grad kan stärka sitt personliga immunförsvar, kanske undvika att bli sjuk – eller i alla fall drabbas mycket lindrigare.

Att tro att vi skall kunna undvika att bli smittade är nog ganska naivt, som situationen ser ut nu. Därför borde det vara självklart att på bästa sätt undvika allvarliga följder av smittan.

Tyvärr är våra myndigheter och läkare så fastlåsta vid uppfattningen att det är bara vacciner och ”godkända läkemedel” som kan användas mot sjukdom, att de inte ser andra möjligheter.

Något så väsentligt som att vi får i oss viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen för att vårt immunförsvar skall fungera optimalt – det tycks inte finnas på deras ”karta”. Tragiskt!”

Image result for Anders Tegnell

Det känner också epidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten till – vilket han erkände för ett par år sedan i ett telefonsamtal med Michael Zazzio (men nu tydligen inte vill låtsas om).

När det gäller kolloidalt silver, så anses ju det ”kontroversiellt” av många – trots att man vet att det är effektivt mot i princip alla virus.

Här kan du lyssna på samtalet: http://www.ion-silver.com/docs/Anders_Tegnell.mp3


Kolloidalt silver och C-vitamin – potentiella möjligheter för begränsning av smitta samt att rädda liv

Från: Michael Zazzio [mailto:michael.zazzio@gmail.com]
Skickat: den 11 mars 2020 10:36

Till: joacim.rocklov@umu.se; elin.larsson@ki.se; henrik.sjodin@umu.se; fredrik.elgh@umu.se; Bjorn.Olsen@medsci.uu.se

Ämne: Kolloidalt silver och C-vitamin – potentiella möjligheter för begränsning av smitta samt att rädda liv Med anledning av det pågående coronavirusutbrottet vill jag informera er om de potentiella möjligheterna att kunna begränsa coronavirussmittspridning och möjligen även ge patienter livräddande behandlingsinsatser.

Nedan finns det ett antal länkar till artiklar om kolloidalt silvers effekter på virus och coronavirus.

Statsepidemiologen Anders Tegnell har jag kontaktat, men han har inte hört av sig till mig, vilket ju var väntat. Nu återstår det att se om ni hör av er till mig. Vidarebefordra vänligen detta till Bo Lundbäck i Göteborg.

Om ni är intresserade av att rädda liv svenska patienters liv, så tycker jag att vi snarast skall ha ett gemensamt gruppsamtal, förslagsvis på Skype. Snart kommer ju svenska patienter att dö i stort antal, om det är så att smittan fortsätter att sprida sig, vilket inte enbart jag är övertygad om att den kommer att göra. Jag har tillsammans med Anders Sultan genomfört en studie på vårt kolloidala silvers (Ionosil) effekt på svampar och bakterier. Fler än 99,999 % av följande bakterier avdödades inom loppet av:

Meticillin resist Staphyllococcus aureus ATCC 33591: 10 minuter
Staphyllococcus aureus ATCC 6538: 5 minuter
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027: 2 minuter
Klebsiella pneumonie ATC 10031: 30 sekunder
Echerichia coli ATC 8739: 2 minuter

Dessa siffror och virusstudierna nedan pekar på en mikrobiell potential som är vida överlägsen allt annat som just nu existerar.

Med vänlig hälsning
Michael Zazzio,

privatpraktiserande kliniker och medicinsk forskare inom audiologi och
infektionsmedicin AudioLaser-kliniken, Unificator AB
samt Ion Silver AB
Tfn: 0478 – 417 37
E-post och Skype-email: michael.zazzio@gmail.com
Skype ID: Michael Zazzio

Lämpliga åtgärder:

Ta rejäla doser av C-vitamin – kanske 10 gram (10 000 mg) per dag uppdelat på flera doser under dygnet.

Ta upp till 10 000 IE Vitamin D3 dagligen (MINST 4 000)

Ta tillskott av Omega 3 (minst ett gram/dag)

Ta en matsked kolloidalt silver några gånger varje dag (15 ml)

Var inte rädd för naturligt mättat fett – men dra ner på kolhydraterna (bröd, pasta, godis, läsk etc.)

Slut citat


Följande är en snabb ”amatöröversättning” från en amerikansk site. Den strikta vetenskapligheten kan kanske ifrågasättas – men åtminstone borde texten väcka vissa frågor om hur våra myndigheter hanterar den nu uppkomna situationen!

Eftersom det dödliga kinesiska coronaviruset sägs vara ganska nytt, just muterat från ormar, fladdermöss och möss, till ett tillstånd där det kan infektera människor, så finns det bokstavligen ingen vetenskaplig information om huruvida kolloidalt silver (eller något annat, för den delen) skulle fungera mot detta virus.

Men – det har länge varit känt att kolloidalt silver fungerar mot ett antal andra dödliga former av coronavirus. Så låt oss se vad existerande litteratur säger:

Enligt Med Dr Herbert Slavin, grundare och chef för ”The Institute of Advanced Medicine, Lauderhill, Florida:

”En studie vid University of Arizona visade nyligen att kolloidalt silver är effektivt mot det coronavirus som forskare använder som ersättning för SARS”.

SARS står för ”Severe Acute Respiratory Syndrome” (allvarligt akut tillstånd av andningsproblem). Coronaviruset som förorsakar SARS ger samma typ av potentiellt dödliga andningsproblem som det nya kinesiska coronaviruset – enligt en artikel om studien i ”Business Wire”.

Studien testade olika former av kolloidalt silver och koppar för att bestämma om de var effektiva mot coronavirus 229E, en variant som vanligtvis används som ersättare för SARS-virus vid laboratorieförsök. Studien visade signifikant reducering av virusnivån inom en timme (90 %) och minskade virusnivån under det observerbara efter 24 timmar (99,99 %).

”Studien visar alltså att kolloidalt silver har potential att deaktivera virus på mycket kort tid” – skriver Jeff Trogolo, högste teknologiske chef vid Agion Technologies Inc.

Detta är faktiskt enastående. Nu vet vi alltså, att den ”joniska” formen av kolloidalt silver – elektriskt genererat kolloidalt silver – fungerar mot åtminstone en extremt allvarlig form av coronavirus. Fantastiskt, eller hur?

Men det är definitivt inte allt vi har att gå på. Låt oss fortsätta söka fakta:

Länk:

Viral Pathogenes and Severe Acute Respiratory Syndrome: Oligodynamic Ag1 for Direkt Immune Intervention”

(Virala patogener (sjukdomsalstrande virus) och SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome): Oligodynamisk AG 1 för direkt immun-intervention.

Oligodymamisk effekt refererar till något som upptäcktes redan för 150 år sedan och innebär att vissa metalljoner dödar eller hindrar tillväxten av mikroorganismer – även i extremt låga koncentrationer. De metaller som har allra starkast effekt är silver och kvicksilver).

På ovanstående länk hittar du en retrospektiv studie om silverbaserade terapier och deras effekt på virus – publicerad i ”Journal of Nutritional & Environmental Medicine” (juni 2003).

Författarna drar slutsatsen att även när det gäller SARS coronavirus, kan man med elektriskt genererat kolloidalt silver snabbt åstadkomma en kraftig minskning av virusmängden.

Så här skriver man: ”Senaste forskning visar att elektrolytiskt producerat kolloidalt silver erbjuder distinkta fördelar och mer mångsidiga användningsmöjligheter, jämfört med äldre och grövre metoder”.

Med innehåll av mycket mindre partiklar av ”subnanostorlek”, större elektrisk potential och lägre koncentrationer, är denna produkt mer biotillgänglig än andra medel.

Effektivitet mot t.ex. SARS-relaterade coronavirus kan ökas om KS inandas med hjälp av en nebulisator. Detta kan ge en snabb reduktion av virusmängden, särskilt i ett tidigt stadium.

Som man kan se, så rekommenderar författarna användning av den joniska formen av kolloidalt silver med en ”nebulisator”, så det kan upplösas till en dimma och lätt inandas i lungorna. Coronaviruset är ju faktiskt också ett ”respiratoriskt” virus (ett virus som har med andningen att göra).

Så om du skulle vilja lära dig mer om att använda kolloidalt silver med en nebulisator för att få silverpartiklar till ditt andningssystem i tider av förkylningar och influensa (eller hot från coronavirus) – se följande artikel och den korta videon!

Länk: ”Using Colloidal Silver With a Nebulizer”

Studiens författare drar slutsatsen att det elektriskt framställda kolloidala silvret visar sig vara effektivt mot coronavirus – även i dess muterade former. De skriver:

”Den enda kända mekanismen för motstånd visar sig inte spela någon roll oavsett benägenheten för mutationer hos coronavirus. Därför kan man inte förvänta sig någon barriär mot antiviruseffekterna hos kolloidalt silver – oavsett snabba och variationsrika mutationer hos dessa virus”.

Originalartikeln här: https://thesilveredge.com/chinese-using-silver-fogger-machine-to-beat-coronavirus/?fbclid=IwAR0u311zJLodLaye8iMUD9JgD1dmklRhbjUBAN_REjbaA-AbbYrCFj756Gs

Mycket informativ text om kolloidalt silver finns också här:

https://www.vaken.se/kolloidalt-silver-funktion-och-erfarenheter/

Annons