17 december, 2019
Av Inger Palm
https://kurera.se/omega-3-lika-effektivt-som-adhd-medicin-for-en-del-barn/?fbclid=IwAR1dmJEJiIzqvoxrnmB1tOBNBk5a94Lq-0xI8VNn-Zn1IZ2N3E9bu282Yoo

En nyligen gjord studie på 92 barn med adhd visade att när man tillsatte ett omega-3 tillskott förbättrades deras uppmärksamhet. Förbättringen skedde enbart hos de barn som hade låga halter av omega-3 i blodet innan de fick tillskottet.

Standardmedicinen för barn och vuxna med diagnosen adhd är centralstimulerande, amfetaminliknande medel som Ritalin. Medicinen förbättrar deras uppmärksamhet. När forskare vid Kings College i London och China Medical University i Taichung i Taiwan ville undersöka vad omega-3-fettsyror kunde tillföra visade det sig att de barn som fick omega-3 förbättrade sin koncentration lika mycket som de som gavs den traditionella medicinen.

LÄS OCKSÅ: Anders Hansen vill vidga ramarna för de som anses normalt

92 barn deltog i studien
Studien var dubbelblind, vilket betyder att varken försökspersonerna eller forskarna som utförde försöket visste vem som fick vad. 92 barn med adhd i åldrarna sex till 18 år fick ta höga doser av EPA eller gavs placebo, vilket bestod av sojaolja. Studien pågick under tolv veckor.

Forskarna uppmärksammade att det var bara bland de barn som innan hade låga halter av omega-3 i blodet som fick effekt av fettsyran EPA. Resultatet av studien gjorde att forskarna kunde slå fast att ett omega-3-tillskott är betydligt säkrare att ta eftersom standardläkemedlen ofta ger biverkningar som förändrat blodtryck, hjärtfrekvens och kroppsvikt samt ibland sömnlöshet och risk för drogmissbruk.

LÄS OCKSÅ: Mammans kost kan påverka riskens för adhd

Blodprov kan visa brist
Forskarna efterlyser en individanpassad behandling som bör utgå ifrån varje patients näringsbehov. Detta för att omega-3 bara passar för vissa barn. Tidigare har samma forskargrupp kunnat visa att barn med brist på omega-3 har svårare symtom på adhd.

Professor Carmine Pariante som ledde studien säger i ett pressmeddelande att deras undersökning ska ses om vägledande i behandlingen av adhd-barn och ungdomar. Den som har brist på omega-3 får ofta torra ögon och naglar, torr, fjällande hud och ibland eksem. Ett enkelt blodprov kan bekräfta omega-3 brist.

Källa: King’s College London. Omega-3 fish oil as effective for attention as ADHD drugs for some children.

Studien: High-dose eicosapentaenoic acid (EPA) improves attention and vigilance in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and low endogenous EPA levels. Translational Psychiatry 2019, 9:303.

 

Annons