Bl.a. om detta samtalas det om i dagens intervju/samtal med Lennart och Ole.

Kom ihåg följande om VANSINNET INOM SVERIGE;

”Makthavarna ser till att varken de själva eller deras närmaste medarbetare kan åka dit för någonting.”

 

Källa till ovan citerat, LÄS HELA ARTIKELN, finner Du här

De straffria och ansvarslösa
detgodasamhallet.com/2019/09/05/pat…h-ansvarslosa/

Tips från Ole Dammegård om länkar som omnämnes i samtalet;

www.foi.se/rest-api/report/FOI%20MEMO%206338

ovningsportalen.msb.se/ExonautWeb/cal/#/rmp/start

Ole D, delger, citat

Sådana aktiviteter förknippas med så kallad gråzonsproblematik, vilket lyfts fram som en särskild utmaning i Försvarsmaktens perspektivstudiearbete.4 Det handlar om aktiviteter som riktas mot hela samhället och utnyttjar olika medel för att uppnå politiska målsättningar eller för att skapa gynnsamma förutsättningar för ett framtida militärt agerande.

Även Försvarsberedningen lyfter fram gråzonsproblematik, i termer av bl.a. ryktesspridning, motsägelsefull information, kriminell verksamhet, sabotage samt nätverks- och påverkansoperationer.Syftet med de antagonistiska aktiviteterna i gråzonen kan variera, exempelvis att få Sverige att justera sin handels-, utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik, att hindra Sverige från att ta emot eller komma andra till hjälp, att försvaga Sverige inför en militär konflikt, att belasta det europeiska samarbetet etc.

Beroende på situation och syfte kan aktiviteterna få olika karaktär, exempelvis dolda för att skapa osäkerhet om vem som ligger bakom dem eller mer öppna för att mer tydligt hota och skrämmas.

Slut citat

Om Lennart Matikainen kan du läs mera här
helhetsutveckling.se/

Om och av Ole Dammegård kan du läsa mera här
lightonconspiracies.com/

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KAN ALLT HÄNDA INOM MAKT- OCH MYNDIGHETSUTÖVNINGEN INOM SVERIGE OCH DE FOLKVALDA POLITIKERNA OCH DERAS UNDERSÅTAR(tjänstemän/kvinnor) inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner går inte att lita på, eftersom inga konsekvenser säkerställs när dessa bedrägligt bedrar och lurar skattebetalarna/ nationen Sveriges medborgare.

Intervjuare och inspelare av samtalet
Ulf Bittner

Om och av Ulf Bittner kan du läsa mera
eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Ytterligare mera intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien
@ulf-bittner

Annons