Palmolja ökar risk för hjärtsjukdom – och hotar sydostasiens sista regnskogar
Farliga transfetter ersätts av – farlig olja Uppdaterat! 5.2.2007
Läs lägre ned på sidan…

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Image result for margarin

28.1.2007

Källa: www.gunnarlindgren.com

Livsmedelsverket håller margarinproducenterna bakom ryggen. Man avfärdar riskerna, samtidigt som man erkänner att det kan finnas rester av hälsovådliga ämnen i margarin.

Livsmedelsverket har själva hittat rester av hexan i Milda och Nytta Becell. Det säger miljöpartiets språkrör Matz Hammarström med anledning av Ekots uppgifter idag om transport av lösningsmedel och matolja i samma tankar.

– Förra året kom tre vetenskapliga rapporter som visade på ett samband mellan margarinkonsumtion och allergier hos barn. Med tanke på alla kemikalier som tillverkarna av margarin låter matfettet komma i kontakt med, är detta samband inte förvånande. Det handlar t ex om extraktionsbensin, natriumhydroxid, natriummetylat, blekmedel, fosforsyra och i vissa fall även nickelspån, säger miljöpartiets riksdagsledamot Per Lager, som flera gånger motionerat i frågan.

– Det är inte bara samtransporten som är ett problem, också vid själva margarintillverkningen används hälsovådliga kemikalier, understryker Per Lager.

– Det borde vara en självklarhet att utifrån försiktighetsprincipen inte transportera livsmedel i samma tankar som giftiga kemikalier, säger Matz Hammarström och instämmer i Bengt Ingerstams (ordförande för Sveriges konsumenter i samverkan) uppmaning till margarinbojkott. Ett minimikrav är att skolor, förskolor och andra institutioner där barn får mat endast serverar matfett som smör och Bregott, som framställs på ett hälsoriktigt sätt.”

Margarinfetter fraktas i samma tankar som lösningsmedel

I Klarspråk i P1 läste jag den 4/4 2002 in följande frågor till Livsmedelsverket med anledning av att kemikalierester kommer in i margarinfetterna från kemikalietankar på båtar:
”Dagens Eko har rapporterat att margarinfetter fraktas i samma tankar som bensinkolväten, aceton och andra riskabla lösningsmedel. Livsmedelsverket känner till detta men kontrollerar inte resterna i margarin, men man medger nu att dessa rester finns i margarinfettet.
Samtidigt kommer inte oväntat flera medicinska rapporter som visar samband mellan
margarinkonsumtion och allergier. Runt om i Sverige försöker nu ansvarskännande föräldrar och politiker att ta bort margarinerna från maten vid daghem och skolor. Men Livsmedelsverket tycks skydda margarinindustrin och hjälper inte dessa goda krafter i samhället. I och med att tekniska oljor kan transporteras i tankarna, kan man vänta att cancerframkallande PAH finns i margarinerna som föroreningar.

I höstas svartlistade Livsmedelsverket ett antal olivoljor på grund av PAH, men säger av någon anledning inget om innehållet av PAH i margariner. Enligt en tidigare intern undersökning hos Livsmedelsverket får vi i oss ca 15 ggr mer PAH från margariner än från matoljor och ca 6 ggr mer av den starkt cancerframkallande substansen bensapyren.

Frågor till Livsmedelsverket:

Är det riktigt att PAH också finns i margariner och ger oss ett betydligt större intag än matoljor?
Och varför varnar inte Livsmedelsverket för detta utan tycks hålla margarinindustrin om ryggen?

På sin hemsida säger Livsmedelsverket:

”Tänk på att små barn behöver mer fett än vuxna och att ett vanligt bordsmargarin passar bättre. Först i 3-4-årsåldern kan barnen gå över till lättmargariner.”

Fråga till Livsmedelsverket: Hur många av 1 miljon barn kommer under sin livstid att drabbas av cancer pga margarin?

Gunnar Lindgren
Älvängen

Problem med trovärdighet hos Livsmedelsverket

På sin hemsida skriver Livsmedelsverket (april 2002):

”Fartygstransporter av matolja undantas från dessa regler för att inte tvinga båtarna att gå tomma tillbaka, t ex till Malaysia, som producerar palmolja för bland annat margarinframställning.
Ett hundratal ämnen, s k godtagbara alternativa laster, har granskats av EGs vetenskapliga kommitté. De har godkänts därför att de kan avlägsnas genom tillfredsställande rengöring av fartygens tankar och att eventuella rester till följd av ofullständig rengöring kan reduceras, genom den för margarinfettråvaror traditionella raffineringen, till så låga och knappt mätbara halter, att de inte anses utgöra någon hälsorisk för konsumenterna.”

Min kommentar (Gunnar Lindgren):

Hela tankesättet hos Livsmedelsverket att just margarinfetter skall kunna förorenas
av lösningsmedel ”för att inte tvinga båtarna att gå tomma tillbaka” visar än en gång att
Livsmedelsverket försvarar orimliga missförhållanden hos och hjälper margarinindustrin med lönsamheten. Jag är övertygad om att Livsmedelsverket inte skulle rekommendera att de tankbilar som hämtar mjölk till ARLA också skulle frakta dieselolja till lantbrukarna ”för att inte tvinga tankbilarna att gå tomma”.

Att påstå att den ”traditionella raffineringen” ger ”så låga och knappt mätbara halter, att de inte anses utgöra någon hälsorisk för konsumenterna” är osakligt. Dels kontrollerar man inte detta, och kan därför inte påstå vare sig det ena eller det andra. Dels har Livsmedelsverket själv gjort en enda analysomgång på lösningsmedel i margarin, och då fann man höga halter av extraktionsbensin i margarinerna ”Milda” och ”Nytta/Becel” – verkligen inte ”låga och knappt mätbara halter”. Då sade samme tjänsteman att lösningsmedlet inte borde finnas där alls. Dvs raffineringen fungerade ej som han trott. Efter detta gjorde man ej någon ytterligare analys vid Livsmedelsverket utan håller sig till retoriken: ”till så låga och knappt mätbara halter, att de inte anses utgöra någon hälsorisk för konsumenterna.”

Tillverkaren av margarinerna (Unilever/Van den Bergh Foods) var mer verklighetsförankrad:
— Vi vet inte exakt var hexanet kommer ifrån, säger Hampe Mobärg, Van den Bergh Foods, Sveriges största margarintillverkare. Men små mängder måste vi acceptera. (Tv-programmet Norra Magasinet våren 2000)

Margarinbojkott
Karin Olander/TT”

Sveriges Konsumenter i Samverkan var först med att proklamera en bojkott mot margariner:
”Protest mot matolja i acetontankar Ons 3 apr 2002 Konsumentföreträdare upprörs av att matolja till margarin transporteras i samma fartygstankar som lösningsmedel.

– Vidrigt, tycker Bengt Ingerstam och uppmanar till bojkott. Livsmedelsverket kontrollerar inte att tankarna rengörs utan litar helt på industrin.

– Det är fullständigt oacceptabelt och en skymf mot oss konsumenter att göra så här bakom vår rygg. Genom att inte köpa margarin visar vi att vi inte kan luras att stoppa i oss vad som helst, säger Bengt Ingerstam, ordförande för Sveriges konsumenter i samverkan.

Men Livsmedelsverket anser att det inte finns minsta anledning att vara orolig.

– Jag förstår om det känslomässigt känns fel, men vetenskapligt är det absolut ingen hälsorisk, säger Lars-Börje Croon, stadsinspektör på Livsmedelsverket. Sverige importerar stora mängder vegetabilisk olja, bland annat palmolja från Sydostasien. Oljan används i de flesta svenska bordsfett och för att tillverka konfektyrfett. På vägen från Sverige fylls fartygens lastutrymmen med olika kemiska ämnen som aceton, hexan, heptan, glykol, metanol, fosforsyra och svavelsyra. OK från Livsmedelsverket.

Det är möjligt genom att matfettsbranschen drev igenom ett undantag i EU:s livsmedelslag i mitten av 90-talet, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. Ett hundratal ämnen är tillåtna att samtransporteras med matolja. Orsaken är ekonomisk. Fartygen skulle annars ha svårt att hitta last för returresan.

Livsmedelsverket har inget att invända mot förfarandet utan anser att EU:s experter gjort en korrekt bedömning.

– Det är ämnen som är lätta att få bort från tankarna vid rengöring. Skulle det finnas rester kvar är det sådana ämnen som försvinner vid den rening som alla matoljor genomgår innan de blir margarin, säger Lars-Börje Croon. Livsmedelsverket kontrollerar inte att tankarna rengörs. Verket gör heller inga stickprov på oljan för att upptäcka eventuella rester av kemikalier.

– Vi har tillsyn över att processen hos matoljeproducenterna går rätt till och finns dokumenterad. Att göra stickprov skulle vara meningslöst, säger Lars-Börje Croon. Inspektör i Malaysia
I stället förlitar sig verket helt på industrin. Carlshamn AB, som är Sveriges största importör av matoljor, anlitar en certifierad inspektör på plats i Malaysia.

– Det är ett väletablerat internationellt system som är helt säkert, säger Jan-Olof Lidefelt, ansvarig för strategisk marknadsföring på Carlshamn. Samtidigt berättar han att flera av de kemikalier som körs i samma tankar som matoljorna, till exempel aceton och hexan, också används vid framställningen av olika vegetabiliska oljor. Industrin kontrollerar inte att all olja är fri från kemikalier, utan utgår ifrån att ämnena försvinner vid raffineringen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Palmolja ökar risk för hjärtsjukdom – och hotar sydostasiens sista regnskogar

 

Farliga transfetter ersätts av – farlig olja

 

 Uppdaterat! 5.1.2007

Källa: Aftonbladet.se

Transfettet har på senare tid varit en av de största bovarna bland alla farliga ingredienser i livsmedel. Nu varnar kostexperter för att palmoljan, som ersätter transfetterna, ökar risken för hjärtsjukdomar och hotar regnskogarna.    Många tillverkare av kakor, frityroljor och snabbmat har satsat allt mer på att undvika transfetter i sina produkter sedan riskerna uppmärksammats på senare tid.
Nu visar det sig att palmoljan, som ofta fungerar som ersättning för transfetter, också är farlig.

– Det är olyckligt eftersom det är den främsta källan till palmitinsyra, den fettsyra som mest bidrar till att höja blodkolesterolet, säger Jan Pedersen, professor vid Olsos universitet, till Svenska Dagbladet.

Stearinsyra bättre

Jan Pedersen har lämnat en rapport till EU-kommissionen om vad som ersätter transfettet i maten. Tillsammans med Wulf Becker, professor vid Livsmedelsverket, och Antti Aro vid det finländska folkhälsoinstitutet framför han också sina slutsatser i tidskriften Scandinavian journal of food and nutrition.

De tre kostexperterna hade föredragit stearinsyra som ersättning för transfetter.

– Det har varit känt i 50 år att stearinsyra har helt andra egenskaper än övriga mättade fettsyror. Stearinsyra har aldrig säkert kunnat bindas till ökade hälsorisker, men av någon anledning har man klumpat ihop allt mättat fett, säger Jan Pedersen.

Farligt för miljön

Enligt flera miljöorganisationer är palmoljan inte bara farlig för hälsan, utan även för miljön.

– Det här är en av de viktigaste globala frågorna. Om tio år kan det vara för sent. Då kan all regnskog, med sin myllrande artrikedom, vara borta, säger Lena Tham vid Världsnaturfonden till Svenska Dagbladet.

Malaysia och Indonesien står för 89 procent av världens produktion av palmolja – en produktion som ökat med över 1 000 procent de senaste 35 åren. Och det har satt sina spår. Hälften av expansionen har skett på mark där plantageägare avverkat eller bränt ner regnskog.

– Skövlingen av regnskogar drabbar inte bara de stora djuren, även om det är illa nog. Det leder också till torka och brist på dricksvatten, och till svåra sociala problem för den befolkning som tvingas flytta, säger Lena Tham.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Palmolja hot mot regnskogen

SvD Publicerat 5 februari 2007

Den svenska importen av palmolja ökar snabbt, visar en kartläggning från Världsnaturfonden. Nu varnar flera miljöorganisationer för att produktionen hotar de sista regnskogarna i Malaysia och Indonesien.

Palmolja har på ett par decennier gått från nästan ingenting till att bli världens näst mest sålda vegetabiliska olja efter soja.

År 1999 importerades 44 000 ton till Sverige, enligt Statistiska centralbyrån, men en pågående kartläggning gjord av Världsnaturfonden tyder på att siffran i dag stigit till flera hundra tusen ton.

– Det här är en av de viktigaste globala frågorna. Om tio år kan det vara för sent. Då kan all regnskog, med sin myllrande artrikedom, vara borta, säger Lena Tham vid Världsnaturfonden.
Där arbetar man mot klockan för att få till ett certifieringssystem för hållbart producerad palmolja.

I Malaysia har produktionen 12-dubblats sedan 1973 och i Indonesien 30-dubblats. De båda länderna står i dag för 89 procent av den globala exporten, men priset har varit högt.
Hälften av expansionen har skett på mark där plantageägare avverkat eller bränt ned regnskog. Redan är halva Borneos 55 miljoner år gamla regnskog borta, och på Sumatra återstår nästan ingenting.

Enligt en färsk rapport från amerikanska Center for science in the public interest kan de regnskogar som redan skövlats för att odla palmolja ha livnärt:
• Upp till 55 populationer, med 500 djur var, av den utrotningshotade Sumatraorangutangen.
• Upp till 650 Sumatra-noshörningar. 400 återstår.
• Upp till 550 familjer av den asiatiska elefanten.
• Upp till 670 Sumatra-tigrar. Endast 250 återstår.

Enligt rapporten väntas efterfrågan på palmolja åter fördubblas fram till 2020 och den inflytelserika organisationen uppmanar alla producenter, konsumenter och regeringar att välja alternativ som är bättre både för miljön och människors hälsa.

– Skövlingen av regnskogar drabbar inte bara de stora djuren, även om det är illa nog. Det leder också till torka och brist på dricksvatten, och till svåra sociala problem för den befolkning som tvingas flytta, säger Lena Tham.

Det stigande användarintresset av palmolja som biobränsle kan dessutom motverka sitt syfte
eftersom skövlandet av regnskog frigör stora mängder koldioxid.

FAKTA

På förpackningen anges oftast bara ”vegetabilisk olja”, men inte vilken sort trots att skillnaderna är mycket stora.

Palmolja består till 40–43 procent av den mättade fettsyran palmitinsyra. Enligt WHO är laurin-, palmitin- och myristinsyra de mättade fettsyror som mest ökar risken för hjärtsjukdomar och bör konsumeras mindre.

Animaliskt fett, smör och kakaofett har en något bättre balans av mättade fettsyror med en större andel stearinsyra.

Raps- och olivolja är bra alternativ.

Hur man startar en margarinfabrik

Här följer råd om hur man påbörjar tillverkning av margarin.

  1. Köp in den ofärgade men vitaminiserade råvaran från Karlshamn AB eller Denofa i Norge: http://www.noreps.com/
    Fettmassan finns i plåtburkar på 6 x 2,5 kg eller fat från 50 till 180 kilo.
  2. Köp färg, aromtillsats, emulgeringsmedel m m: http://www.natural-products.net/
  3. Blanda ihop detta.
  4. Paketera fettet och marknadsför detta i likhet med Natural Products, dvs tryck på det naturliga.
Annons