2022-01-18

Förståelse från – Ett Högre Perspektiv: Vi lever nu mitt i den mest utmanande tiden…någonsin i – Människans Historia och Evolution. De som styr vår Värld, påstår att vi är i en – P a n d e m i, vilket ända lösningen är att – ALLA Människor på Jorden ska från och med nu – Injiceras med ett så kallat – v a c c i n var 6:e Månad – i alla framtid… Vi har därför splittrats i två grupper: En grupp som tror på detta och snällt följer med, den andra gruppen som inte tror på detta och inte vill vara med på detta o-hälsosamma ”injicerings tåg” som uppenbarligen leder in i en – Dystopisk Framtid. De av oss som inte är villiga att följa dessa tyranniska orders, blir nu successivt av med alla våra rättigheter som fri, levande Människa…och…så blir successivt även den första – Injicerade Gruppen. Vi har alla blivit – Grundlurade… – Vad ska all denna tyranni leda till…?

När man fördjupar sig i att finna – Sanningen om vad som pågår, på bägge sidorna av all information, inklusive den censurerade informationen, finner man att det är en helt annan – Agenda och Mål som ligger bakom allt som nu sker… Så…Vi behöver nu – FÖRENAS… – Vi har nu en gemensam – STOR UTMANING, att tillsammans lösa… – Hur vi tillsammans befriar oss från denna tyranni och istället sam-skapar : –

HÄLSA, FRED O FRIHET…för alla – Svenskar, samt för alla – Människor på Jorden. Vi lever i ett – Paradigm Skifte: Från – En gammal mörk, förlegad tid av – Härskar Tänk o Ledarskap. Till – En Ny Ljus o Tidlös Era av – Kärleksfullt, Vist o Humanitärt Tänk o Ledarskap. Det är nu HÖG TID att komma tillsammans, enas o skapa vår – BÄSTA LJUSA FRAMTID ✨💛💙✨ ________________________________________

Den Mörka Agendan gör allt för att skrämmas och skapa – Drama… Vilket…Polariserar och Splittrar – Människan över hela Världen…fram tills – NU… NU KOMMER LJUSET – vilket med kärlek o visdom – ENAR MÄNNISKAN IGEN ✨🔥✨ Genom att med kärlek och visdom, lysa upp allt mörker så kommer nu – Sanningen fram i – Ljuset…för hela Mänskligheten att nu se… I processen kommer vår Personliga och Andliga Utveckling att – Prövas och Behövas. Det är nu helt avgörande att genom detta yttre drama, bi-behålla lugnet inombords. Det gör vi genom att vandra på: Kärlekens o Visdomens Väg…Till – Freden o Friheten ✨💛💙✨ Enade tillsammans i denna fina sam-resonans kommer vi lösa allt på bästa vis. Härefter stundar… – Den Bästa Tiden i Människans Historia o Evolution, vid namn: Den Gyllene Tidsåldern – Vattumannens Era…med smeknamnet – Himlen På Jorden ✨🌍✨ Om detta resonerar med dig… Varmt Välkommen till detta Unika o Magiska: LJUSET FRÅN NORR – ROUNDTABLE – LIVE ✨🙏✨ __________________________________

Här finner du länkar till alla i deltagare:

1 🌟 Anders Sydborg https://www.rpofsweden.com Aluminum Radiation Protection Sweden AB (RP of Sweden) https://www.facebook.com/groups/25299… Folkets rättigheter i samhället https://www.facebook.com/groups/32835… Bojkotta kontantfria affärer och restauranger

2 🌟 Sebastian Florin

3 🌟 Valkyria

4 🌟 Björn Lundberg https://www.youtube.com/user/DenNyaMa… https://www.facebook.com/bjorn.lundbe…

Annons