Ano Turtiainen talar i finska Riksdagen och säger sanningen om det sk-vaccinet (Svensk text)